Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

MFOs yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter - ny revidert versjon

MFOs yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter - ny revidert versjon

I 2008 vedtok MFOs forbundsstyre for første gang yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter. Formålet med de yrkesetiske retningslinjene er å sikre et etisk forsvarlig nivå på den musikkterapeutiske yrkesutøvelsen, både innenfor klinisk utøvelse, rådgiving, undervisning og forskning, og annet arbeid der musikkterapeuten er involvert.
Disse retningslinjene har vært utgangspunkt og basis for mye av det faglige og fagligpolitiske arbeidet vi i MFO – i samarbeid med Norsk forening for musikkterapi og de to utdanningsinstitusjonene Norges Musikhøgskole i Oslo og Griegakademiet i Bergen – har utført siden disse ble vedtatt første gang.

Nå i 2017 har disse blitt evaluert av MFOs fagpolitiske utvalg for musikkterapeuter ved Rita Strand Frisk, Kerstin Dyblie Erdal, Gisle Fuhr, Christine Wilhelmsen og Guro Høimyr. Retningslinjene har også vært på høring blant berørte organisasjoner og institusjoner.

I MFOs forbundsstyre den 12.06.2017 ble de nye og reviderte retningslinjene formelt vedtatt.

Ledig stilling i Aleris

Ledig stilling i Aleris

Fjell kommune søker etter musikkterapeut

Fjell kommune søker etter musikkterapeut