Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Dagskonferanse: Musikk er livet!

Dagskonferanse: Musikk er livet!

Konferansen presenterer faglige og kunstneriske innlegg av fagpersoner og ungdommer om bruk av musikk som forebyggende verktøy i utfordrende overganger.

25. oktober 2017 i Auditoriet i Nygårdsgaten 114 i Bergen (Uni Research Helse).

Det nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi i barnevernsfeltet er arrangør og faglig ansvarlig for konferansen.

Medlemmer av arrangementskomite: Hilde Baardsen (Bufetat region vest), Nina Bolstad (Bergen kommune) og Viggo Krüger (Aleris Omsorg Norge/GAMUT, Griegakademiet).

Nettverket har som målsetning å arbeide for implementering av eksisterende kunnskap og finne gode arenaer for praksisutvikling og for etablering av nye forskningsprosjekt.

Kompetansenettverket samler representanter fra

NFMT arrangerer kurs med Daniel Thomas

NFMT arrangerer kurs med Daniel Thomas

Førsteamanuensis (100 %) i musikkterapi

Førsteamanuensis (100 %) i musikkterapi