Back to All Events

Viggo Krüger: "Still got the blues" – Afroamerikansk populærmusikk som inspirasjon ved musikkverkstedsrelatert arbeid i musikkterapi

dr Viggo Krüger
Griegakademiet/Aleris


viggo.kruger@uib.no

Biografi
Viggo Krüger er utdannet musikkterapeut med Phd. I tillegg til å arbeide for Aleris Ungplan og BOI, er han Førsteamanuensis ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Han er også leder av det Aleris Ungplan & BOI initierte kulturlaget Kom nærmere.

Abstract
Hvordan kan afroamerikanske musikkgenre slik som blues, funk, disco og hip hop relateres til musikkverkstedsrelaterte arbeidsformer i musikkterapi? Musikken som springe ut fra den afroamerikanske musikktradisjonen kjennetegnes ofte av at musikken svinger eller groover, som det heter på det internasjonale musikkspråket. En av sangene i pophistorien med den heftigeste grooven er den kjente sangen «Billie Jean» av Michael Jackson. Sangen svinger utrolig bra. Slagene i takten er ikke helt symmetriske. Beaten er rett og slett litt ut av time. Det er nettopp dette som gjør at sangen oppleves som svært fengende og suggererende. Noe av den samme inspirasjonen finnes innenfor mye av blues og funk/disco-musikken. Det er tonene som ligger mellom de rene tonene, de såkalte blåtonene, som gjør musikken oppfattes ”som” blues. Det er avvikene som gjør at musikken blir fin, og det blir viktig å følge avvikene som en estetisk retningslinje. Hvis musikken blir strømlinjeformet og symmetrisk, blir det kjedelig, den svinger ikke i tilstrekkelig grad. I løpet av worlshopen vil workshopholderen demonstrere bruk av teknikker slik som riff, groove, blåtone, 12 takter skjema og bluestekstfrasering. Deltakere inviteres til å være med å spille sammen og improvisere. Bruken av genrene relateres til teorier om de ”undertryktes pedagogikk” (Freire, 1974) og de ”undertryktes teater” (Boal, 1979). Workshopen bygger på Krügers erfaring med musikkverkstedsrelatert arbeid innen skole, barnevern og fengsel de siste 15 årene (Krüger & Strandbu, 2015).

Referanser
Boal, A. (1979). The Theatre of the Oppressed. New York: Urizen Books.

Freire, P. (1974). De undertryktes pedagogikk, Oslo: Gyldendal.

Krüger, V, Strandbu, A. og Stige, B. (2014). Musikkterapi som ettervernstiltak i barnevernet, deltakelse og jevnalderfellesskap, Norges Barnevern. 91(2-3). s. 78 - 94.

Krüger, V. og Strandbu, A. (2015). Musikk, ungdom, deltakelse – musikk i forebyggende arbeid, Oslo: Universitetsforlaget. 

Hvor: Klasserom 1