Back to All Events

Merethe Wolf Lindvall (m.fl), Veikryss, hovedveier og landeveier: Musikkterapi med barn 0-6 år, spesialpedagogisk/pedagogisk felt

Musikkterapeut Merethe Wolf Lindvall, Anita Barsnes, Trond Dahle, Mette Thiedemann, Greta Aagre,  Lena Brennskag Nettum
Pedagogisk fagsenter


lenanett@gmail.com

Biografi
Deltakerne er alle musikkterapeuter tilknyttet Pedagogisk fagsenter på bydelsnivå i Bergen og Oslo. Pedagogisk fagsenter yter tilbud til barn i barnehagealder, 0-6 år. Vi har ulik fartstid i feltet, og ulik bakgrunn. Likevel ser vi når vi møtes, at vi samles rundt felles grunnholdninger og felles problemstillinger. Musikkterapeutene på fagsentrene har etablert nettverk på tvers av fylkesgrensene, i tillegg til at de har nettverk i hver sin by. I denne presentasjonen stiller representanter fra både Bergen og Oslo. Alle jobber direkte med musikkterapi med barn, enkeltvis og i grupper. Noen er også praksislærere ved musikkterapistudier.

Abstract
Det sies at norsk musikkterapi befinner seg i et veikryss. Vi ser for oss at det da må være en vei som har startet et sted en gang. Historisk sett ble den første norske veien i musikkterapi bygget langs spesialpedagogikken. Spesialpedagogikken er fremdeles en sentral ferdselsåre innenfor musikkterapien. Men herfra har det blitt mange flere veier, og mange felt har kommet til. Derfor må den musikkterapeutiske infrastrukturen vedlikeholdes. Dette er kanskje en av grunnene til at konferansen er blitt kalt «Musikkterapiens vegkryss». Vi ønsker velkommen til roundtable! 

Vi som arbeider med de minste barna, kan oppleve at tradisjonell forståelse av «spesialpedagogisk felt» ikke alltid favner vårt arbeidsområde. Vi jobber innenfor lovverk der pedagogikken står i fokus. Likevel ser vi at barna vi jobber med har ulike utfordringer til grunn for sine behov, og vi befinner oss ofte i krysningspunktet mellom barnevern, psykiatri, flerkulturelt arbeid, m.m. I vårt musikkterapeutiske arbeid gir vi tilbud til små barn som alle er unike. Vi benytter forskjellige innfallsvinkler, men vi befinner oss i et landskap med tidlig relasjon og samspill, improvisatorisk musikkterapi og ikke minst lek.

Vi ønsker å være med på å utvikle faget vårt og å bidra til ny forståelse for musikkterapi også innenfor vårt felt. Gjennom videoeksempler og historier fra praksis ønsker vi å gi et innblikk i det mangefasetterte og spennende arbeidsfeltet vi arbeider med. Vi ønsker å invitere til dialog og tar gjerne imot innspill rundt arbeidsfeltet vårt både fra kolleger i feltet, forskere og andre interesserte.

Referanser
Daniel Stern. Colwyn Trevarthen. Even Ruud. Nordoff / Robbins. Donald Winnicott.

Chair: Ragnhild Sæheim
Hvor: Gymsalen