Back to All Events

Karin Destainville Dammen: Slipp stemmen løs -frigjør stemmen og følelsene gjennom spennende øvelser i improvisasjon

Cand.Paed. (Profesjonsstudiet i pedagogikk Karin Destainville Dammen
slipp stemmen løs. Selvstendig næringsdrivende


karinsang@gmail.com

Biografi
Jeg har profesjonsstudiet i pedagogikk og utdanning i Complete Vocal Technique samt mye erfaring med Roy Hart Theater som jeg bruker i mine slipp stemmen løs kurs. Jeg underviser i sang og stemmeutforskning med mye entusiasme og tro på hver enkelts muligheter til å utvikle seg. Ellers reiser jeg mye rundt som artist og opptrer med Edith Piaf, egne franske sanger og balkan musikk. Jeg er dedikert både som musiker og stemmelærer og har stor tro på at alle kan få kontakt med stemmen og sanggleden.

Min hjemmeside slippstemmenlos.no viser til begge mine tilnærminger til stemmen. Sjekke evt ut sangkurs i villa joyosa for å lese mer om tilnærmingen jeg ønsker å presentere som workshop.

Abstract
Innhold i kurset: Kort introduksjon om bakgrunn og mål med slipp stemmen løs. Workshop med praktiske improvisasjonsøvelser som er både stemmefrigjørende og setter i gang prosesser i deltakerne. Dette er kurs hvor man lærer å "legge vekk hodet" og i stedet stole på intuisjonen, og det kroppen og følelsene selv ønsker. Deltakerne lærer å lage lyder/synge fra hjertet, følelsene, kroppen og bilder. Dette er kurs som setter følelsene i sving og er en helt annen tilnærming enn den teoretiske "hode-tilnærmingen" til sang som er så vanlig i dag. Kurset bærer preg av improvisasjon på et dypt nivå hvor man ikke trenger å lage vakre melodier, men synger ut lydene som vil fram, om de er stygge, rare, morsomme eller vakre. Tilnærmingen til sang er i stor grad inspirert av Roy Hart Theater, men videreutviklet til noe eget. På kurset vil deltakerne få en smakebit på denne tilnærmingen. Jeg vil anbefale at vi holder på i 90 min på hvert kurs. Det ideelle er å ha en hel dag til rådighet, men jeg er overbevist om at deltakerne vil få et visst innblikk i hva denne tilnærmingen handler om.

Chair: Merete L. Tobiassen
Hvor: Klasserom 1