Back to All Events

Hans Petter Solli: Rap’n’Recovery: Musiske bedringsprosesser på lukket psykiatrisk avdeling.

PhD Hans Petter Solli
Lovisenberg diakonale sykehus/ Norges musikkhøgskole / Uni Rerearch Helseog Universitetet i Bergen


hpsolli@gmail.com

Biografi
Hans Petter Solli jobber som musikkterapeut ved Lovisenberg diakonale sykehus, avdeling DPS/SAV/ROP i Oslo; som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole; og som forsker II på Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) ved Universitetet i Bergen. Han har doktorgrad i musikkterapi og 20 års klinisk erfaring fra psykisk helsevern. Solli har primært forsket på musikkterapi for personer med alvorlige psykiske lidelser og recovery.

Abstract
De siste 10 årene har recovery-perspektivet blitt stadig mer sentralt som ledende visjon og målsetting innen psykisk arbeid og psykisk helsevern. Recovery er et perspektiv tar utgangspunkt i brukernes egne erfaringer med hva som hjelper, og fokuserer på det å leve et godt og meningsfullt liv på tross av psykiske utfordringer. Nyere forskning viser at musikkterapi kan fremme personlige og sosiale bedringsprosesser (recovery) hos personer med alvorlige psykiske lidelser. I dette foredraget presenteres en studie av et musikkterapiforløp med en ung med mann innlagt på lukket psykiatrisk intensivavdeling, og hvordan denne mannen brukte hip hop og rap i sin kamp mot psykosen.

Studien anvender en kvalitativ forskningmetodologi, data ble samlet inn gjennom deltakende observasjon og semistrukturerte intervju og analysemetoden Interpretative phenomenological analysis (IPA) ble anvendt. Funnene presenteres i en narrativ form sammen med utdrag fra intervjuene. Fokuset vil være på prosesser og aktiviteter i forløpet som anses som særskilt viktig for bedringsprosesser. Musikkterapiens, og spesielt hip hop og rap-musikkens, muligheter for å bidra til å styrke agentskap, bygge identitet, utvikle positive relasjoner og utvide sosialt nettverk vil bli diskutert. Prosjektet er gjennomført med midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. [tilskuddet nummer 2009/2/0012] og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Referanser
Solli, H. P. (2015). Battling illness with wellness: a qualitative case study of a young rapper’s experiences with music therapy. Nordic Journal of Music Therapy 24(3), pp. 204-231.

Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. The British Journal of Psychiatry, 199, 445–452. doi:10.1192/bjp.bp.110.083733

Tew, J., Ramon, S., Slade, M., Bird, V., Melton, J., & Boutillier, C. L. (2012). Social factors and recovery from mental health difficulties: A review of the evidence. British

Journal of Social Work, 42, 443–460. doi:10.1093/bjsw/bcr076

Hadley, S. & Yancy, G. (Eds.)(2012). Therapeutic use of rap and hip-hop. New York, NY: Routledge.

Chair: Adrian Wangberg Drøsdal

Hvor: Auditoriet