Back to All Events

Viggo Krüger, Svein Fuglestad, Karette Stensæth: Musikk, Deltagelse, Barnevern - Hvilken rolle spiller musikkterapien i barnevernets praksis?

Dr Viggo Krüger
GAMUT/Griegakademiet og Aleris Omsorg Norge


viggo.kruger@uib.no

Biografi
Førsteamanuensis Griegakademiet, Universitetet i Bergen og forsker/musikkterapeut ved Aleris Omsorg Norge

Abstract
I løpet av denne presentasjonen stiller vi det følgende spørsmålet; Hvordan kan etablert praksis og forskning på musikkterapi formidles og anvendes i barnevernets praksis? Innlegget tar utgangspunkt i en ny antologi Senter for musikk og helse gir i løpet av 2016. Vi bruker anledningen til å presentere forfattere som har vørt med å skrive boken. Det blir presentert innlegg med tema knyttet til felt som fosterhjemplassering, ettervern, enslige mindreårige, institusjonsplassering og familiestøtte. Utgangspunktet for antologien er at musikkterapi som tilnærming i barnevernsarbeid er i utvikling. Internasjonal forskning viser at musikkterapi er anvendt på en rekke områder innen barnevernrelatert arbeid. Selv om internasjonale studier viser at musikkterapi brukes mye i barnevernrelatert arbeid, er det begrenset i hvilken utstrekning musikkterapi brukes i Norge. I Bergen har det vært praksis siden 2003, og i senere tid har det også blitt startet opp tilbud i andre deler av landet, som i Oslo og Trondheim. Et nasjonalt kompetansenettverk ble etablert i 2015 med tanke på å utvikle musikkterapitilbudet innen barnevern. Fagpersoner med ulik kompetanse og erfaring samles i ett nettverk for videre å utvikle musikkterapitilbudet innen barnevernet. Utgangspunktet for arbeidet med nettverket er kunnskapsbaserte antagelser om at fordi musikk er en ressurs for mange barn og unge, så representerer musikken muligheter i barnevernets arbeid der behov for deltakerorienterte og dialogstøttende tilnærminger er etterspurt.

Referanser
Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Skaale Havnen, K. J., Aarland, K. og Backe Hansen E. (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak, Uni Research   Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)

Jacobsen, Stine Lindahl & Killén, Kari (2015). Clinical application of music therapy assessment within the field of child protection. Nordic Journal of Music Therapy, 2015. 24( 2), s. 148–166.

Kayed, N. S., Jozefiak, T., Rimehaug, T., Tjelflaat, T. Brubakk, A. M. og Wichstrøm, L. (2015).    Resultater fra forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- psykisk helsevern, NTNU

Krüger, V, Strandbu, A. & Stige, B. (2014). Musikkterapi som ettervernstiltak i barnevernet, deltakelse og jevnalderfellesskap, Norges Barnevern, 02 -03, s. 78-93.

Zanders, M. L. (2015). Music Therapy Practices and Processes with Foster- Care Youth: Formulating an Approach to Clinical

Chair: Christine Wilhelmsen
Hvor: Gymsalen