Back to All Events

Gisle Fuhr: Dannelse gjennom musikk – om musikkterapi i et sysselsettingsprogram for ungdom

Master Gisle Fuhr
Norges Musikkhøgskole


gislefuhr@gmail.com

Biografi
Fullfører i juni 2016 mastergrad i musikkterapi ved NMH.

Abstract
Denne presentasjonen beskriver musikkterapi som en del S.T.O.L.T.-prosjektet, et halvt års program for eldre ungdom i Oslo øst som står uten skole og arbeid. Musikkterapi er her ett av flere obligatoriske kurs for ungdommene, med en kombinasjon av pedagogiske og terapeutiske målsettinger. Et sentralt spørsmål i denne presentasjonen blir dermed hvordan man kan tilpasse musikkterapi til en pedagogisk kontekst, hvor gruppen ikke bare består av musikkinteresserte deltakere, men også enkelte som ikke har noe spesielt forhold til musikk.

Denne praksisen var en del av undertegnedes masteroppgave, hvor aksjonsforskning ble brukt som modell for å evaluere praksisen. Målet med forskningen var at praksisen skulle være mest mulig tilpasset ledernes og deltakernes behov og ønsker. Dette åpner opp for en diskusjon tilknyttet konferansens tema: Hvor langt skal musikkterapeuten strekke seg for å tilpasse seg andre faggruppers eller deltakernes ønsker? Musikkterapeuter skal være refleksive, men har vi noen grunnideer som vi ikke bør gi slipp på i møtet med nye praksisområder? I denne presentasjonen vil jeg svare på disse spørsmålene utfra mine erfaringer på S.T.O.L.T., samtidig som jeg vil fokusere på de metodiske endringene som ble gjort underveis, i håp om at de kan være relevante for andre musikkterapeuter.

Referanser
Krüger, V. (2011). Musikk - Fortelling - Fellesskap. PhD thesis, Universitetet i Bergen.

Stige, B., & Aarø, L. E. (2012). Invitation to Community Music Therapy. New York, NY: Routledge.

Varkøy, Ø. (2003). Musikk - strategi og lykke. Bidrag til musikkpedagogisk grunnlagstenkning. Cappelen Damm Akademisk.

Chair: Solgunn Knardal

Hvor: Klassrom 1