Back to All Events

Stine Camilla Blichfeldt Ærø: Organisasjonsteori og musikkterapi

Musikkterapeut og student Stine Camilla Blichfeldt Ærø
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Norges Musikkhøgskole


camillablich@gmail.com

Biografi
Stine Camilla Blichfeldt Ærø jobber som musikkterapeut ved OUS Rikshospitalet, og har bidratt til utviklingen av musikkterapi i pediatri i Norge siden 2001. Hun ble utdannet ved NMH i 1998, og er for tiden også deltidsstudent ved samme institusjon. Hun har bidratt til flere publikasjoner sammen med Trygve Aasgaard. Annen relevant utdanning: Psykologi grunnfag, Musikkvitenskap mellomfag, GIM I + II. Stine jobber også som kordirigent.

Kan organisasjonsteori gi nyttige verktøy for utviklingen av musikkterapiprofesjonen?
Musikkterapifaget har gjennomgått en storstilt akademisering i løpet av et par tiår, og er nå et praktisk yrke med et vitenskapelig fundament – en profesjon. Utviklingen av musikkterapiprofesjonen har mange ulike sider, med alt fra metodisk praksis, oppbygning av en bred og solid forskningsbase, teoriutvikling og spørsmål om roller og fagidentitet, for å nevne noe. Mange musikkterapeuter har erfaring med å etablere sin egen stilling, med alt det medfører. Profesjonsutviklingen skjer også her. Dette tilsier at det er en mengde implementeringsprosesser som foregår rundt om i ulike organisasjoner og fagmiljøer – hvordan skal musikkterapi brukes og plasseres inn i eksisterende systemer? Musikkterapi har alltid vært et praksisnært fag hvor øyeblikket ofte får fokus fremfor strategiske, organisatoriske valg. Denne gjennomgangen av grunnprinsippene i organisasjonsteori vil vise hvordan organisasjoner faktisk fungerer, og peker dermed også på faktorer en kan gjøre bruk av om det er noe som ikke fungerer for en organisasjon, leder eller annen ansatt. Noen sentrale tema i organisasjonsteori som vil bli belyst er struktur, strategi og mål, motivasjon, kommunikasjon, beslutningsprosesser, ledelse, læring og endring. Jeg vil også se på trekk ved profesjoner generelt, og musikkterapiprofesjonen spesielt. Ved siden av de generelle fordelene enhver arbeidstaker og profesjon kan ha av kunnskap om organisasjonsteori, vil jeg trekke frem hvordan profesjonsutviklingen av musikkterapi i særdeleshet kan ha nytte av organisasjonsteori, som et ungt fag i stor vekst.

Referanser
- Busch, T. V., J.O.: Dehlin, E. (2010). Organisasjon og organisering. Universitetsforlaget 6.utg. 474
- Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J.  (2014). Hvordan organisasjoner fungerer. 3.utg.                   Fagbokforlaget.
- Lauvås, K. & Lauvås. P (2006).Tverrfaglig samarbeid. TANO.
- Ledger, A. E., J. : Morley, M. (2013). A Change management perspective on the introduction of music therapy to interprofessional teams. Journal of Health Organization and Management 27(6): (s.714-732)
- Molander, A. & Terum. I. (2008). Profesjonsstudier - en introduksjon.Universitetsforlaget.

Chair: Randi Rolvsjord
Hvor: Trappesalen