Back to All Events

Tone Leinebø: Musikkterapi som tverrfaglig brobygger i arbeid med barn og ungdom på sykehus

Master of Music Therapy Tone Leinebø
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet


toneleinebo@gmail.com

Biografi
Tone Leinebø har jobbet som musikkterapeut på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet med barn og unge siden 2011. Hun ble uteksaminert fra University of Queensland i 2011 og representerer pediatrifeltet i NFMT sitt nyoppstartede fagstrategiske utvalg.

Abstract
Musikkterapi har nettopp hatt jubileum på Rikshospitalet da det er 20 år siden Trygve Aasgaard startet sitt pionerarbeid med barn og ungdom på sykehus. Musikkterapi er tilgjengelig for alle barn og unge mellom 0-18 år og det innebærer mer enn seks forskjellige avdelinger som mottar tilbudet.

I en sykehushverdag i stadig endring mot mer spesialisert og effektiv pasientbehandling, vil vi se på hvordan musikkterapeuten kan fungere som brobygger mellom avdelinger, profesjoner, pasienter og ansatte, familier og sykehuset. Dette vil bli illustrert ved hjelp av erfaringer og caser fra individuelt – og miljøterapeutisk arbeid.

Et velfungerende tverrfaglig samarbeid er et viktig element i arbeidet for pasientens beste, og musikkterapeuten har en stadig tilbakevendende utfordring i å kommunisere sin rolle og musikkterapiens muligheter tilandre profesjoner. Behovet for systemer implementert i den eksisterende sykehusstrukturen, undervisning av ansatte, veiledning, samt målrettet langtidstenkning har vist seg å være gode verktøy i dette arbeidet.

Referanser
Blichfeldt Ærø, S. C., Aasgaard, T (2011). Musikkterapeut på en sykehusavdeling for barn: Helsefremmende arbeid for både pasient og miljø. Senter for Musikk og Helse antologi

Bower, J., Shoemark, H. (2012). Music Therapy for the pediatric patient experiencing agitation during posttraumatic amnesia: constructing a foundation from theory. Music and Medicine, 4(3), 146-152.

Loewy, J. (2001). Building bridges in team centred care. The Australian Journal of Music Therapy, 12, 3-12.

Aasgaard, T. (2000). 'A suspiciously cheerful lady': A study of a song's life in the paediatric oncology ward, and beyond... British Journal of Music Therapy, 14(2), 70-81.

Aasgaard, T. (2001). An ecology of love: aspects of music therapy in the pediatric oncology environment. Journal of Palliative Care, 9(1), 177-181.

Chair: Gro Trondalen
Hvor: Auditoriet