Back to All Events

Åpent redaksjonsmøte for Musikkterapi

Redaksjonen i Musikkterapi inviterer til et åpent møte der alle konferansedeltakere er velkommen.

Tema som tas opp på møtet er:

-       Hvordan er prosessen med fagfellevurdering i Musikkterapi?
-       Hva er prosessen med andre tekster og faste spalter?
-       Hva forventer medlemmene av bladet? Innspill ønskes.
-       Planer om å digitalisere bladet. Hva mener vi om det?

Tidsskriftet Musikkterapi har vært og vil fremdeles være en av Norsk Forening for Musikkterapi sine viktigste kanaler ut til medlemmer av foreningen. Musikkterapi skal også speile og formidle det fagpolitiske arbeidet som NFMT er en del av og skal jobbe aktivt med i de kommende periodene.

Chair: Viggo Krüger
Hvor: Trappesalen