Back to All Events

Gro Trondalen: Musikalsk intersubjektivitet som utviklingsmulighet

Gro Trondalen

Denne presentasjonen fokuserer relasjonelle dimensjoner ved musikkterapi, med et særlig fokus på musikalsk intersubjektivitet. Et intersubjektivt perspektiv innebærer fokus på følelsesutvikling fra regulering/synkronisering til mentalisering. Gjennom mikroprosesser i musikalske her-og-nå møter, legger musikkterapi til rette for endring og utvikling i menneskers liv. En relasjonell musikkterapi hører teoretisk hjemme i den relasjonelle vending; fra en monadisk til en dialogisk modell for utvikling, og har sitt vitenskapelige fotfeste i en fortolkende fenomenologi. Presentasjonen gir eksempler fra ekspressiv og reseptiv musikkterapi.

Referanse:
Trondalen, G. (2016). Relational Music Therapy: An Intersubjective Perspective. Dallas, TX: Barcelona Publishers.