Back to All Events

Rita strand Frisk og Ane Linn Haaggas: GRUV - fri bevegelse til ferdig innspilt musikk

Musikkterapeut og Kulturkonsulent Rita strand Frisk og Ane Linn Haaggas
Norges musikkhøgskole og Virksomhet for kultur og fritid i Røros kommune


rita.s.frisk@nmh.no

Biografi
Rita Strand Frisk: Utdannet musikkterapeut i 1980. Hovedfag i musikkterapi ved Universitetet i Oslo 1997. Arbeidet som musikkterapeut siden 1980. 1987 – 2001veileder/rådgiver i det spesialpedagogiske feltet. 2001: Norges musikkhøgskole ved masterstudiet i musikkterapi; underviser og koordinerer praksis.

Ane Linn Haagaas: Bachelor i samfunnsvitenskap med fordypning psykologi og årsstudium sosiologi, ved Universitetet i Trondheim og to år med musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Arbeider fortiden som kulturkonsulent ved Virksomhet for kultur og fritid i Røros kommune.  Vokalist, rytmisk musikk

Abstract
GRUV (Glede, Rytme, Utvikling, Vekst) et samarbeidsprosjekt mellom Senter for musikk og helse ved Norges musikkhøgskole og Røros kommune ved habiliteringstjenesten, oppvekstavdelingen og Virksomhet for kultur og fritid. Prosjektet er i samsvar med Samhandlingsreformen. Prosjektleder er musikkterapeut Rita Strand Frisk og prosjektmedarbeidere kommunefysioterapeut Anne Grete Sandbakken og kulturkonsulent Ane Linn Haagaas. Bakgrunnen er bekymringer for førskolebarns normale motoriske utvikling i en teknologiske hverdag med mindre rom for kreativ bevegelsesutfoldelse. Prosjektfokuset ble derfor om barn kan profitere på å bevege seg fritt til ferdig innspilt musikk uten instruksjoner fra barnehagepersonalet. På den bakgrunn formulerte vi problemstillingen: Hva kan vi oppdage og lære når små barn beveger seg fritt til ferdig innspilt musikk uten instruksjoner fra barnehagepersonalet? Og på bakgrunn av erfaringene med prosjektet: Hvordan kan vi motivere til mer bruk av fri bevegelse til ferdig innspilt musikk i barnehagene? Barna som deltok i prosjektet var i alderen fra ti måneder opp til to år og ti måneder. Utvalget av barna gjorde barnehagepersonalet. Studiens forskningsmetode er eksplorativ og datainnsamlingen skjedde våren 2014. Data består av 55 videoopptak fra 6 forskjellige barnehager i Røros kommune, pluss 12 intervjuer med barnehagepersonalet som deltok i prosjektet. I denne presentasjonen vil vi presentere våre funn og redegjøre for musikkvalget i prosjektet gjennom våre refleksjoner og via videoklipp fra prosjektet.

Keywords: kreativ bevegelsesutfoldelse, innspilt musikk, teknologisk samfunn, tverretatlig samarbeid, Samhandlingsreformen

Litteratur

1) Hanser, Suzanne B. & Wheeler, Barbara L. (2005): Experimental Research in Wheeler,

Barbara L. (2005) Music therapy research, second edition. Barcelona Publisher.

2) Jagtøien, G.L. & Hansen, K. ((2013): Fysisk vekst og modning. I Sand

Chair: Karette Stensæth
Hvor: Auditoriet