Back to All Events

Daniel Løset Kristiansen: Musikkterapeutens rolle og ansvarsområde innen rus- og psykisk helsefeltet

MA, Master i musikkterapi Daniel Løset Kristiansen
Fredrikstad kommune og Tyrilistiftelsen

I roundtable: Hans Petter Solli, Steinar Hjelmbrekke, Simen K Laagesen og Brynjulf Stige


danikr@fredrikstad.kommune.no

Biografi
Daniel Løset Kristiansen er utdannet musikkterapeut med mastergrad fra Norges musikkhøgskole. Han har etablert to musikkterapipraksiser, først innen langtids døgnbehandling i TSB i Tyrilistiftelsen, Oslo, og senere innen kommunale rus- og psykisk helsetjenester i Fredrikstad kommune.Arbeider gjennom de to prosjektene aktivt med utvikling og utprøving av musikkterapi i rusfeltet.Han er praksisveileder ved NMH, og medlem av Fagstrategisk Utvalg i NFMT som representant for rusfeltet.

Abstract
Musikkterapi har i løpet av de siste årene har hatt en sterk utvikling innen feltene rus og psykisk helse. Musikkterapeuter på dette feltet møter forskjellige arbeidsplasser innenfor både spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og private/ideelle organisasjoner. Musikkterapeuter inngår i tverrfaglige team og samarbeider med annet helse- og sosialfaglig personell, enten det er på en behandlingsinstitusjon, i poliklinisk arbeid, i ambulante team eller i organisasjoner/lag. Musikkterapeuter blir utfordret på rolle og ansvarsområder, og blir tildelt selvstendig behandleransvar på linje med andre behandlere eller sosialkonsulenter. Dette medfører at musikkterapeuten f eks må gjøre helt andre oppgaver en kun musikkterapi, noe som både har fordeler og ulemper. Musikkterapeuten kan befinne seg i en posisjon der han/hun må balansere roller i arbeidet, for eksempel i forhold til relasjon med pasienter/brukere eller miljøterapeutisk arbeid versus individuell- og gruppebehandling. Ulike arbeidskontekster vil variere, men trenger norske musikkterapeuter noen felles retningslinjer på dette området?

Dette roundtable ønsker å sette fokus på dette området og løfte diskusjonen opp og frem i det norske musikkterapimiljøet. Undertegnede leder diskusjonen, og har hittel invitert følgende deltakere: Hans Petter Solli, PhD; Mikael Clavier, MA, Stiftelsen Bergensklinikkene og Simen K. Lagesen, MA, Tyrilistiftelsen. Flere deltakere vil kunne bli invitert, og vi ønsker å invitere andre fagpersoner enn musikkterapeuter til dette roundtablet.

Denne ideen er på et tidlig stadie, og undertegnede vil kunne ettersende en oppdart agenda ved senere tidspunkt.

Dette forslaget kan sees i sammenheng med to andre Papers innsendt av undertegnede, og kan tenkes å henge sammen i et symposium.

Referanser
Dale, R. et al. (2015). Musikkterapi, rus og psykisk helse - brukererfaringer. Rusfag.(2). 18-23.

Dale, R. (2014). Evaluering av «prosjekt musikkterapi» ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Rapport. Bergen: KoRus Bergen, Stiftelsen BergensklinikkeneBergen.

Kielland, T. (2015). Musikkterapi i kommunalt rusar- beid. Rapport. Lillehammer: Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus – region øst.

Hvor: Gymsalen