Back to All Events

Rita strand Frisk: Fagpolitisk Roundtable: Hvordan kan musikkterapeuter bruke Musikernes fellesorganisasjon til å styrke sin posisjon?

Cand. philol. / Universitetslektor Rita strand Frisk
Norges Musikkhøgskole


rita.s.frisk@nmh.no

Biografi
Jeg har fra 2001 vært leder av arbeidsgruppen for musikkterapeuter i musikernes fellesorganisasjon (Mfo). Gruppen har fram til desember 2015 bestått av musikkterapeutene Eli Grasmo Larsen og Kerstin Dybvik Erdal. Noen av oppgavene har vært å skolere Mfo sentralt og regionalt om yrkesgruppen musikkterapeuter. Deltatt på landsmøter og synligjort yrkesgruppen i det fagpolitiske landskap. Etter mange års forhandlinger, har det resultert til stillingskoder for musikkterapeuter i kommunale og statlige arbeidsplasser. Vi har utarbeidet yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter, utarbeidet samarbeidsavtale med Norsk forening for musikkterapi (NFMT) og bistått musikkterapeuter ved behov i ansettelsesprosesser. Fra desember 2015 har arbeidsgruppen fått nye medlemmer og utarbeidet handlingsplan for 2016. Å synliggjøre arbeidsgruppen med en Round Table på den Norske musikkterapikonferansen juni 2016, er et av flere tiltak i planen

Abstract
Det er en spennende tid for musikkterapi, hvor fagmiljøet vokser og stadig flere utenfor feltet legger merke til vårt arbeid. Denne utviklingen skaper både muligheter og utfordringer på det fagpolitiske nivå. For å åpne for diskusjon rundt dette temaet inviterer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) sin arbeidsgruppe for fagpolitisk arbeid innen musikkterapi til en roundtable, hvor vi ønsker å diskutere feltets nåværende og framtidige fagpolitiske situasjon. Vi ønsker å informere om og drøfte hvilke utfordringer vi står overfor, og hvilke strategier vi kan bruke for å takle dem.

Norsk forening for musikkterapi, MFO og utdanningsinstitusjonene samarbeider for autorisasjon, økning i antall studieplasser og økt bruk av stillingskoder. Som en del av dette arbeidet er det viktig at musikkterapeuter som jobber i ulike kontekster får mulighet til å engasjere seg og komme med innspill. Vi ønsker med denne roundtable å inspirere til diskusjon rundt det fagpolitiske arbeidet som foregår, samt informere om MFO sin betydning for ansettelses-, stillings- og arbeidsforhold for musikkterapeuter, slik at også den enkelte musikkterapeut kan jobbe for å styrke sin posisjon på arbeidsplassen.

Det vil bli innlegg fra LO, NFMT, MFO og musikkterapeutenes arbeidsgruppe, og god tid til spørsmål og diskusjon med publikum.

Keywords: Lønn, stillingskoder, autorisasjon, studieplasser, fagpolitikk

Chair: Viggo Krüger
Hvor: Gymsalen