Back to All Events

Wolfgang Schmid: ”En pingvin på månen”: musikkterapeutisk improvisasjon i nevrologisk rehabilitering

Keynote

Formuleringen ”En pingvin på månen” stammer fra en kvinnes beskrivelser av sin opplevelse med musikkterapeutisk improvisasjon. Denne presentasjonen viser til flere vignetter som belyser og utforsker improvisatorisk musikkterapi i nevrologisk rehabilitering. Fokus er på metodens muligheter og begrensninger både i praksis og forsking. Det kan dreie seg om et relasjonsbasert og brukerstyrt tilbud som kan være både institusjonelt og hjemmebasert – og et individuelt tilbud eller med inklusjon av pårørende. Presentasjonen spør også om multi-perspektiv og tverrfaglig forskning gjennom mixed methods design kan åpne for å implementere musikkterapi i medisinske kontekster. Foredragsholders har 20 års erfaring med musikkterapi med mennesker med Morbus Parkinson, Multippel Sklerose og andre nevrologiske lidelser.

Chair: Karin Mössler

Hvor: Gymsalen