Back to All Events

Merete Lippert Tobiassen og Lena Brennskag Nettum : EXPERIENTIA ERGO SUM: Erfaringer fra sansestimuleringsgrupper med barn og unge

Musikkterapeut Merete Lippert Tobiassen og Lena Brennskag Nettum

lenanett@gmail.com

Biografi
Merete Lippert Tobiassen er musikkterapeut ved Haug skole og Ressurssenter i Bærum kommune. Dette er en stor spesialskole med elever med diagnoser innenfor autismespekteret, multifunksjonshemming og spesifikke lærevansker. Hun har jobbet på Haug i 25 år. I tillegg har hun i de fleste av disse årene vært tilknyttet musikkterapiutdanningen ved NMH som praksislærer.

Lena Brennskag Nettum er musikkterapeut ved Barnehagenes pedagogiske fagsenter i Bydel Bjerke, Oslo kommune. Her jobber hun med barn i barnehagealder med ulike spesielle behov, de fleste med store spesialpedagogiske vedtak. Hun har vært ansatt ved fagsenteret i 14 år, og har i de fleste av disse årene vært praksislærer ved musikkterapiutdanninger.

Abstract
I en tid der mange opplever stress og krav til prestasjon, mener vi at barn og voksne trenger et rom der en får ro og mulighet til å senke tempo, til å være, sanse og oppleve. I tillegg kan barna vi jobber med ha forstyrrelser i eller lite utviklet sanseapparat. Da er det spesielt viktig å tilpasse sansestimulering og legge til rette for utvikling. Målet er å gi ulike sanseopplevelser med mulighet for å bruke tid, ro og stillhet som elementer i dialogen. Vi ønsker å legge til rette for at barna skal oppleve glede over å bli sett og hørt, lytte til andre og lytte til seg selv. Sanseopplevelsene skal være varierte for å stimulere ulike sider hos barnet, pirre barnets nysgjerrighet, lyst og mot til undring gjennom bruk av lukt, smak, syn, hørsel og taktilsansen. Musikken skaper en ramme, en struktur i gruppa. Den fungerer både som stemningsskaper og signalfunksjon, for tilrettelegging av samspill og deltakelse i gruppa. Musikken kan være samlende og skape forventning.

I samarbeid med andre faggrupper på arbeidsplassene våre, gjennomføres grupper med sansestimulering for barn med ulike behov. Musikkterapeuten har en viktig rolle i tilretteleggingen av gruppene og samarbeider med ergoterapeut, fysioterapeut og spesialpedagog. Som musikkterapeuter er vi opptatt av å ivareta den enkeltes behov, å tone oss inn på det enkelte barnet, justere oss og hjelpe til regulering. Vi ønsker deltakelse på egne premisser og improviserer i samhandlingen ut fra barnets respons. Dette veiledes det også om til de voksne som deltar sammen med barna. Vi ønsker å dele opplevelser og erfaringer fra sansegrupper, trekke linjer til tverrfaglig arbeid og se på overføringsverdien til barnas hverdag.

Chair: Karette Stensæth
Hvor: Klasserom 1