Back to All Events

Adrian Wangberg Drøsdal : Toner av frihet - Brukererfaringer fra musikkterapi som frivillig behandlingstilbud i tvungent psykisk helsevern

Mastergrad (Phd-stipendiat)
Norges musikkhøgskole


adrian.w.drosdal@nmh.no

Biografi
Adrian Drøsdal er musikkterapeut med særlig interesse for musikkterapeutisk grunnlagstenking og psykisk helsevern. Han har sin musikkterapeutiske utdanning fra Norges musikkhøgskole, og holder for tiden på med sin PhD-grad gjennom NMH og Senter for musikk og helse.

Abstract
Nøkkelord: recovery, psykisk helsevern, tvungent helsevern, brukererfaringer, intervjuundersøkelse

Introduksjon: Recovery-orienterte tilnærminger til psykisk helsevern, og musikkterapeutiske retningslinjer, støtter begge ideer om brukerens selvbestemmelse. I tvungent psykisk helsevern kan det imidlertid være vanskelig å arbeid fullt ut etter disse verdiene. Denne studien undersøker brukererfaringer fra musikkterapi som frivillig behandlingstilbud under rammen av tvang. Presentasjonens hovedanliggende er foreløpige funn fra et doktorgradsprosjekt.

Bakgrunn: Tidligere forskning omkring brukererfaringer forteller at selvbestemmelse er noe som verdsettes i musikkterapi i psykisk helsevern. Motivasjon for deltakelse i musikkterapi kan også knyttes til at musikkterapi oppleves forskjellig fra annen behandling.

Metodologi: Inspirert av kritisk teori og postmodernistisk tenkning ønsker forfatteren å undersøke musikkterapiens betydning for bedringsprosesser, til tross for tatt for gitte holdninger til psykofarmasi som den store behandlingsformen i psykisk helsevern.

Metode: I denne intervjuundersøkelsen benyttes semistrukturerte intervjuer med 8-12 brukere. Hver bruker deltar i et collaborative interview sammen med sin respektive musikkterapeut, hvor både terapeut og klient er informanter. Deretter følger individuelle intervjuer hvor bruker er eneste informant. Resultatene vil tolkes og presenteres gjennom interpretative phenomenological analyses.

Diskusjon: Om musikkterapeuter skal kunne støtte seg til recovery-tilnærminger, er det vesentlig å forstå musikkterapiens rolle innen tvungen behandling. Brukererfaringer kan hjelpe oss å forstå hvordan musikkterapi kan fremme bedring. I tillegg kan brukererfaringer gi viktig informasjon om hvordan vi kan styrke og videreutvikle musikkterapeutiske prosesser.

Hvor: Trappesalen

Chair: Daniel L. Kristiansen