Back to All Events

Anne Torø Eggen og Tom Næss: Metodikkjamsession!

Musikkterapeut(er)og førsteamanuensis Anne Torø Eggen og Tom Næss
M gruppenved Rosenholm skole og NMH


anneteggen@hotmail.com

Biografi
Anne Torø Eggen jobber som musikkterapeut i en spesialgruppe i osloskolen med elever med multifunksjonshemming. Siden 2000 har hun vært praksislærer på Musikk og helse heltid og deltid, og master musikkterapi. Hun tok en master i musikkterapi i 2006 og var en av tre redaktører i antologien "Musikk, helse, multifunksjonshemming", Nmh-publikasjoner 2010:3. Tom Næss er førsteamanuensis på Nmh. Han har kombinert praktisk arbeid som musikkterapeut og lærergjerning på  master musikkterapi og Musikk og helse gjennom hele sitt yrkesliv, ogutgitt en rekke metodikkbøker.

Abstract
Har du en aktivitet du har lyst til å prøve ut og dele med andre? Vi stiller med et åpent sinn og satser på at alle deltakere gjør det samme!

Chair: Merete L. Tobiasen

Hvor: Klassrom 1

Chair: Merete L. Tobiasen