Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Nytt fra musikkterapistudiene på Norges musikkhøgskole

Nytt fra musikkterapistudiene på Norges musikkhøgskole

I studieåret 2016/2017 har vi 49 studenter fordelt på 5 klasser, 3 på årsstudium i musikk- og helse (heltid og deltid) og to klasser på masternivå. 24 lærere har oppgaven med å undervise og veilede.

Vi startet opp i august med kick-off for musikkterapistudiene. Her ble lærere, nye og gamle studenter og Ph.D stipendiater presentert for hverandre. Studenter fortalte om å være i veiledet praksis og i egenpraksis, en fortalte om hvordan det var å skrive masteroppgave og Ph.D stipendiatene fortalte kort om sine prosjekter. Representanter fra MFO og fra musikkterapiforeningen og tidsskriftet var også innom og presenterte aktuell informasjon. Det er andre året vi starter opp på denne måten, og erfaringen er så god at vi fortsetter med det.

Studenter og lærere deltok et par uker senere på boklansering av antologien ”I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern”. Vi fikk høre spennende presentasjoner fra mange av artikkelforfatterne og en morsom prolog av Trond Viggo Torgersen som har skrevet forord i boka. Boka er et samarbeidsprosjekt mellom musikkterapiforskningsmiljøene ved NMH og universitetet i Bergen (UIB) samt Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA) og Aleris. 

Det er også andre spennende bokprosjekter i vårt fagmiljø. Gro Trondalen har skrevet boka Relational Music Therapy. An Intersubjective Perspective som er utgitt av Barcelona Publishers i USA. Mye av den er pensum på masterstudiet hos oss. Tom Næss holder også på med flere bokprosjekter. Han og Even Ruud planlegger utgivelse av antologien Musikkterapi i Praksis våren 2017. Boka skal etter planen gis ut både i papirform og som Interaktiv PDF der man kan trykke på playknapper og få opp lyd eller videoeksemler.

Veilederseminaret, populært kalt høstens vakreste eventyr, er også arrangert i høst. 15 studenter fra 2.klasse master, presenterte sine masterprosjekter og fikk tilbakemeldinger fra veiledere og medstudenter fra begge masterklassene. Det er virkelig mange spennende tema, blant annet om musikk og rusomsorg/rusbehandling, spiseforstyrrelser, afasi og personer med demens med minoritetsspråklig bakgrunn. Mange av studentene har såkalt egenpraksis. Det vil si at institusjonen ikke har ansatt musikkterapeut. De får i stedet veiledning på NMH i etterkant av praksisdagen. Masteroppgaven deres tar så utgangspunkt i egenpraksisen.

I faget musikkterapeutisk teori og metode har vi flere nye lærerkrefter i år: Stine Blichfeldt Ærø, Monika Overå, Daniel Kristiansen og Christine Wilhelmsen. Med disse unge og engasjerte musikkterapeutene får studentene grundigere innblikk i felt som barnevern, barn på sykehus, psykisk helsearbeid og rusbehandling.

Lise Lotte Ågedal disputerer for doktorgraden 15.desember. Hennes prosjekt heter Musikkterapi og talestimulering. Hun har undersøkt om musikkterapi, via sang og improvisasjon, kan stimulere og forbedre taleevnen til barn med talevansker.

Som mange av dere vet, går Trygve Aasgaard dessverre av med pensjon nå. Vi er svært takknemlig for hans bidrag med oppbygging av musikk- og helsestudiet og hans engasjerte og inspirerte undervisning gjennom mange år.

Fagrådet (som består av fast ansatte lærere med NMH som sin hovedarbeidsplass) arrangerer en etterutdanningsdag for musikkterapeuter i november (evt. på senhøsten). Temaet er metodikk og Tom Næss har fått med seg Anne Torø Eggen som medarrangør.

I begynnelsen av februar blir det nordisk konferanse for musikkterapistudenter i musikkhøyskolens lokaler.

I det hele tatt er det stor aktivitet. Vi er takknemlige for og stolte over å ha så motiverte og dedikerte studenter og engasjerte og inspirerende lærerkrefter.

Skjulte skatter  på uventede steder?

Skjulte skatter på uventede steder?

Musikkterapi i Pediatri  på dagsorden!

Musikkterapi i Pediatri på dagsorden!