Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i Pediatri  på dagsorden!

Musikkterapi i Pediatri på dagsorden!

MiPe – Musikkterapi i Pediatri er et klinisk nettverk med fokus på fagutvikling, kvalitetssikring og veiledning for musikkterapeuter som arbeider med barn og unge ved norske sykehus.

MiPe har nylig hatt et to-dagers seminar på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Etter at nettverket i en lengre periode har vært nokså inaktivt har det nå blitt revitalisert. Etter et engasjerende og motiverende seminar er MiPe nå i gang med å utarbeide felles strategier for både klinisk praksis, og mer systematisk fagutvikling av feltet nasjonalt. Det kan også nevnes at planleggingen av neste nettverksseminar i Bergen høsten 2017 allerede er i gang.

Per dags dato er det åtte musikkterapeutstillinger i pediatri fordelt på seks norske sykehus i Oslo, Akershus, Bergen, Drammen, Trondheim og Tromsø.

Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med de som er interessert i feltet og ønsker mer informasjon. Har du spørsmål eller innspill til oss som arbeider i dette fagfeltet, ta gjerne kontakt med MiPe’s kontaktperson: Julie Mangersnes, e-post:

På bilde fra venstre: Tora Söderström Gaden, Sofie Mortvedt, Marte Lie Noer, Julie Mangersnes, Merethe Wolf Lindvall , Stine Camilla Blichfeldt Ærø, og Ingvild Stene. 
Ikke tilstede: Tone Leinebø, Kari Sandve, Vibeke Balterzen,
Monika Overå.

Nytt fra musikkterapistudiene på Norges musikkhøgskole

Nytt fra musikkterapistudiene på Norges musikkhøgskole

Nytt fra musikkterapistudiet i Bergen