Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Nytt fra musikkterapistudiet i Bergen

Studenter
Fra og med høstsemesteret 2016 har UiB økt studentopptak. Nå tilbyr musikkterapistudiet i Bergen enda 2 studieplasser i tillegg til de 12 vi har hatt. Dermed er det 14 førsteårs-studenter, hyggelig og engasjerte folk, som har begynt med musikkterapistudiet i år. Dette er det første kullet som tar det nye studieløpet etter at studieplanen har blitt revidert i 2015/16. Studentene starter nå fra begynnelsen av studiet rett på med emner relatert til musikkterapeutisk praksis, teori, og forskning. 

For tiden er det 72 musikkterapistudenter i Bergen. I år har vi et stort kull med studenter på siste året, hele 16 studenter planlegger å levere masteroppgaver våren 2017. Masteroppgaveprosjektene favner over et bredt felt av klientpopulasjoner – f. eks fem masteroppgaver innenfor musikkterapi med mennesker med psykiske lidelser, oppgaver om rusbehandling, og prematurefødte barn, om barn på sykehus, eldre, Huntington, traumatisk hjerneskade  og autisme. Oppgavene representerer også en stor bredde i forhold til arbeidskontekster og arenaer for musikkterapeutisk praksis; fra musikkterapi i sykehus og distriktspsykiatriske sentre, til musikkbruk i hverdagslivet og arbeid med foreldre og barn i samarbeid med helsestasjoner. Vi er også glad for å se store variasjoner i valg av metodologi, der vi i år har studier som anvender både mixed methods og ulike typer kvalitative design som case-studier, intervjustudier, fokusgrupper, og teoretiske oppgaver.

I tillegg startet i høst 2016 det første kullet med videreutdanningen for musikkterapeuter i eldreomsorg, for musikkterapeuter som arbeider i eldreomsorg eller som ønsker slik praksis.

Lærere
Vi har fått med Merethe Wolf Lindvall og Maren Metell som nye kolleger i to vikariater i 2015/2016. I tillegg har Guro Parr Klyve startet i stipendiatstilling i høst 2016. 

Vi vil også gratulere Randi Rolvjord, som har fått personlig opprykk til professor i musikkterapi! Hun er den første kvinnelige professor i musikkterapi ved UiB!

Nytt fakultet
Fra 1. januar 2017 blir Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) slått sammen til et nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. All aktivitet ved Griegakademiet, inkludert musikkterapi, musikkvitenskap, utøvende musikk, og praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk, går inn i det nye fakultetet. Det er planlagt et nybygg for Griegakademiet - med nye lokaler, samlokalisering av studenter, ansatte og administrasjon. Faglig bygger dette videre på et interdisiplinært internasjonalt musikkmiljø i Bergen, som blant annet Grieg Research School bidrar til. 

Det kommer til å bli et inspirerende studiemiljø for studentene. 

 

 

Musikkterapi i Pediatri  på dagsorden!

Musikkterapi i Pediatri på dagsorden!

GAMUT ti år:  Ny identitet, nytt fakultet,  nye tider?

GAMUT ti år: Ny identitet, nytt fakultet, nye tider?