Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Lederen

Lederen

av Viggo Krüger

For noen uker siden ble jeg i rollen som forsker invitert til å være med på et arrangement som kalles PechaKucha. Ideen bak arrangementet er at forskeren, uansett tema, får 6 minutter og 40 sekunder til å presentere arbeidet sitt ved hjelp av 20 bilder. Etter å ha forberedt meg, stilte jeg sammen med 10 andre forskere på en showlignende event på Ricks teater i Bergen. I salen satt det 300 publikummere og kvelden ble ledet av en standupkomiker som skapte god stemning. Det i utgangspunktet japansk inspirerte fenomenet, skapte engasjement og stemning blant de fremmøte, de fleste studenter i 20-30 årene. For min egen del traff jeg barnevernsforsker og kollega Marit Skivenes, som også var deltaker, og vi knyttet tettere kontakt. Formidlingsarbeidet hadde sånn sett, sikret verdifull gevinst.

I skrivende stund sitter undertegnede og forbereder et radioessay som skal sendes i NRK P2 i løpet av vinteren. Arbeidet med essayet kom i stand etter at NRK tok kontakt i forbindelse med en ny serie de har hva gjelder formidling av forskning. I essayet trekker jeg veksler på bruk av musikkterapi i barnevernet og den mye omtalte saken om ”Glassjenta”, eller ”Ida” som hun heter i rapporten utarbeidet av tilsynsmyndighetene. Fortellingen om Glassjenta handler om en sak der et samlet barnevernssystem sviktet over tid. Saken om Ida lærer oss at det er viktig å legge til rette for at sårbare barn og unge kan utrykke seg og fortelle om egen livssituasjon. Som rapporten slår fast, i den grad vi klarer å tilrettelegge for barnets rett til å bli hørt, kan vi unngå unødvendig tvangsbruk og med påfølgende uheldige livsvilkår for dem det gjelder.

Grunnen til at jeg nevner disse hendelsene her på lederplass, er at jeg ønsker å rette fokus mot nødvendigheten og nytten av å drive med formidlingsarbeid. Formidlingsarbeid i sammenheng med vårt fagfelt handler om å etablere kontakt mellom brukergrupper eller institusjoner og nærmiljø, organisasjon eller storsamfunn. Ved å drive formidlingsarbeid kan vi styrke interessene til våre pasienter, brukere, elever eller deltakere. Vi kan også styrke mulighetene vårt eget fag kan ha for å vokse og utvikle seg i form av mer praksis og forskning. Konkret gjøres formidlingsarbeid ved at vi som profesjon, enten i rollen som musikkterapeut eller forsker, anvender media for å skape oppmerksomhet rundt temaer og fortellinger hentet fra praksis. Lokalaviser, nærradio, storaviser og rikskringkasting er medier som kan kontaktes for å fortelle den gode fortellingen om musikkterapien i Norge. Andre medier er fagblad, sosiale medier eller intranett på store arbeidsplasser. De vanligste fortellingene om musikkterapi i media er fortellinger der brukere av musikkterapi står frem for å fortelle om sine musikkterapierfaringer.

I Bergens Tidende for eksempel, fikk vi nylig servert historien om soulbandet ”Soulparty”, ledet av musikkterapeut Øystein Lydvo som arbeider innen psykisk helse. I en tosiders reportasje, blir arbeidet med innspillingen og brukererfaringene knyttet til det musikkterapeutiske arbeidet beskrevet. Det er ikke nødvendig å legge til at dette er god omtale for musikkterapien som ellers prøver å få innpass innen psykisk helsevern. Andre former for formidling gjelder fagpolitisk stoff eller innlegg om forskning. Når det gjelder formidling om forskning er det store utfordringer knyttet til det å gjøre formidlingen interessant nok for media. Grundig og nøye gjennomført forskning er ikke alltid like lett å gjøre pirrende og spennende. Her kan radioessay og     deltakelse på PechaKucha-lignende arrangementer være løsningen. Det gjelder å tørre å hive seg utpå, mine fagfeller, gevinsten kan være stor!

Noen er heldige og blir kontaktet av media, mens andre må jobbe mer for å skaffe oppmerksomheten. NFMT sitt fagstrategiske utvalg har som sitt mandat å fremme formidlingsarbeid. Om du ønsker kontakt med media for å fremme saker du eller din arbeidsplass er opptatt av, kan du ta kontakt med medlemmer fra utvalget for å søke råd. De fleste medlemmene i utvalget har lang erfaring med å drive aktivt formidlingsarbeid. Du finner dem her:

http://www.mtidsskrift.no/fagpolitisktidsskrift/2016/4/29/innledning-ved-viggo-krger

Redaksjonelt

Redaksjonelt

Daglig  leder har ordet

Daglig leder har ordet