Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Redaksjonelt

Redaksjonelt

Ingelill Berger Eide (redaktør)
ingelill@musikkterapi.no

I 2017 vil utgivelsene av Musikkterapi finnes både på papir og på nett. Norsk forening for musikkterapi er i en utviklingsprosess når det gjelder tidsskriftet. Det innebærer at vi i løpet av det kommende året har som mål å finne en løsning for åpen tigjengelighet (Open Access) som passer vårt tidsskrift samt at vi vil se på hvor ofte tidsskriftet skal gis ut og i hvilken form. Det er mange som fremdeles ønsker å beholde papirutgaven av tidsskriftet, samtidig som mye taler for å digitalisering. Inntil videre går vi for en ”ja takk, begge deler”-løsning.

Hovedartikkelen i dette nummeret er forfattet av Kjersti Johansson. I sin artikkel ”Mellom hermeneutikk og fenomenologi - et vitenskapsteoretisk essay” stiller hun spørsmål ved om det faktisk går an å kombinere de to vitenskapsteoretiske retningene hermeneutikk og fenomenologi eller om de i bunn og grunn er uforenlige. Problemstillingen har sitt utgangspunkt i refleksjoner hun har gjort i sitt eget doktorgradsarbeid om fenomenet gjentakelse i musikkterapi.

I tillegg til de teoretiske refleksjonene du presenteres for i hovedartikkelen, kan du oppdatere deg på hva som skjer i musikkterapiverdenen både på studiene og forskningssentrene i Oslo og Bergen, og i Europa gjennom EMTC. Norges EMTC-representant, Ingeborg Nebelung, har fått plass iEMTC-styret som leder for Region North. Lykke til med arbeidet! 

Du kan også lese om ”Rockovery 1.0”, et nytt konsertarrangement i Oslo, knyttet opp til verdens helsedag for psykisk helse. Tidsskriftet var også tilstede på lansering av antologien I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltakelse i barnevern som ble holdt i september på Norges Musikkhøgskole. I tillegg trykker vi anmeldelser av hele tre musikkterapibøker - med andre ord finner du mye forskjellig lesestoff på disse sidene.

Jeg vil til sist benytte anledningen til å gratulere Randi Rolvsjord med opprykk til professor i musikkterapi ved Universitetet i Bergen (UiB). Med det er hun faktisk den første kvinnelige professoren i musikkterapi ved UiB! Gratulerer, Randi!
 

Foto: Ulset Fotografisk

Lederen

Lederen