Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Daglig  leder har ordet

Daglig leder har ordet

av Kristian Ulyses Andaur

Årsmøte
Norsk Forening For Musikkterapi vil i 2017 gjennomføre årsmøte i Bergen 4. mars klokken 16.00. Møtet vil bli gjennomført på Gamut, Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (Lars Hilles gt 19, 4. etg). Vi ser det som viktig av foreningen ved jevne mellomrom arrangerer årsmøte utenfor Oslo for å gi flest mulig av våre medlemmer mulighet til påvirke foreningen sitt arbeid og i år blir altså møte lagt til Bergen

Våre årsmøter har de de siste årene gitt rom for gode diskusjoner slik at styret og den daglige ledelsen av foreningen i enda større grad kan gjenspeile medlemmene sin behov og ønsker. Vi vil derfor oppfordre flest mulig til å delta på årsmøte, men har du ikke anledning kan du følge årsmøte direkte på vår Facebook-side:
www.musikkterapi.no/facebook

Alle som har betalt kontingenten inneværende år har stemmerett på årsmøte. Har du saker som bør tas opp på årsmøte kan du sende dette inn til info@musikkterapi.no innen 1. februar. Sakspapirene vl bli lagt ut på våre nettsider innen 20. februar

Ny nettside
Norsk Forening For Musikkterapi har nå lansert en ny nettside på www.musikkterapi.no. Vi har den siste tiden arbeidet for en bedre digital løsning slik at vi lettere gjøre hjemmesiden mer relevant for våre medlemmer. Vi har i arbeidet her lagt vekt på at siden skal vi gi rom for at flere lettere kan publisere, gjøre bruk av en lettere og mer funksjonell design og ikke minst være lettere å bruke på mobil og nettbrett. 

Send gjerne inn tilbakemelding og til tips til oss, vi ønsker at siden skal bli best mulig! 

Ny digital versjon av bladet
Som en del av lanseringen av musikkterapi.no har vi utarbeidet en digital versjon av siste nummer av Musikkterapi. Denne kan du se lese på www.musikkterapi.no/2-2016.

Styret har det siste år har flere diskusjoner rundt bladet sammen med daglig leder og redaktør. Ved siste norske konferanse i musikkterapi inviterte redaksjonen også til åpent redaksjonsmøte for å diskutere dette. Tilbakemeldingen var at flere ønsket en digital versjon av tidsskrift. Flere så nødvendigheten av å lettere kunne dele artikler for å øke kunnskapen om musikkterapi. Ved en full digital versjon av bladet kan en lettere bruke tekstene i fagpolitiske arbeidet og dermed lettere kunne påvirke sentrale myndigheter, arbeidsplasser, media og andre aktører i arbeidet for å bedre vilkårene og rammene for musikkterapeuter i Norge.

Vi vil derfor det neste året gi ut tidsskriftet i både trykt og digital versjon. Foreningen og redaktøren spesielt arbeider parallelt med dette med en ”Open accsess-løsning” som lettere vil kunne gjøre bruk av innholdet i det faglige arbeidet. Arbeidet her vil gå videre i 2017.
God lesing på papir og skjerm!

Lederen

Lederen

Mellom hermeneutikk og fenomenologi - et essay i vitenskapsteori

Mellom hermeneutikk og fenomenologi - et essay i vitenskapsteori