Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Anniken Hauglie stanset sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd

Anniken Hauglie stanset sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd

Under streiken i sykehussektoren ble blant annet medlemmer fra Creo tatt ut i streik. Dette innebær at to musikkterapeuter ved Oslo Universitetssykehus gikk ut i streik . Bakgrunnen for streiken var et krav om at deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon. Dette var viktig for Creo og Norsk Forening For Musikkterapi da mange musikkterapeuter står i mindre stillinger.

Søndag 23. mai avblåste regjeringen sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd på grunn av fare for liv og helse. Leder i Creo, Hans Ole Rian, sier følgende:

- Jeg synes dette er trist, men streiken har uansett vært vellykket på den måten at folk har blitt oppmerksomme på de urettferdige pensjonsordningene. Det er ikke rettferdig at ansatte i små stillinger, under 20% ikke får en krone i pensjonsopptjening. Tvungen lønnsnemnd innebærer at resultatet av årets lønnsoppgjør for LO og YS i helseforetakene bestemmes av rikslønnsnemnda aleine. Det er foreløpig ikke kjent når det vil skje.

Partene ble orientert om avgjørelsen i et møte søndag ettermiddag. Statsråden viste til at den varslede opptrappingen av streiken mandag ifølge tilsynet vil føre til fare for liv og helse. Totalt ville 810 sykehusansatte vært i streik mandag morgen dersom streiken hadde fortsatt.

- Vi i fagforeningene har helt siden streiken startet sagt at vi skal være varsomme med streikeuttaket, nettopp for å unngå tvungen lønnsnemnd. Men vår motpart Spekter har helt fra starten vært tydelige på at de ikke vil søke dispensasjoner når de mener liv og helse er truet. Vi vet at det er ledere på sykehusene som har ønsket å søke dispensasjon, men de har ikke kommet noen vei med det. Så nå får vi sette vår lit til nemnda. Vi har fått fram hvor urettferdig det er at folk ikke tjener opp pensjon, og ansatte i andre bransjer som sliter med det samme, har fått trøkk i sin kamp. Det har også vist seg at vi har bred støtte i befolkningen for vårt krav. Vi i Creo har hatt to medlemmer ute i streik, to musikkterapeuter som virkelig har stått på for fellesskapet, kan Rian fortelle.

Norsk Forening For Musikkterapi har hele veien støttet streiken og ser det som en viktig sak i tiden fremover.

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

 BLI MED på sommerens spørreundersøkelse!

BLI MED på sommerens spørreundersøkelse!

Øygarden kommune  søkjer aktivitetsterapeut

Øygarden kommune søkjer aktivitetsterapeut