Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

 BLI MED på sommerens spørreundersøkelse!

BLI MED på sommerens spørreundersøkelse!

Nettverk for barn og unges oppvekst har fått midler gjennom POLYFON sommerstipend til å gjennomføre en spørreundersøkelse. Undersøkelsen skal belyse musikkterapitjenester for barn og unge på Vestlandet. Undersøkelsen er i denne runden regionalt avgrenset og retter seg mot musikkterapeuter fra alle fire fylker på Vestlandet som jobber med barn og unge.

Vi vet at ferietiden er her og setter derfor ekstra stor pris på all respons vi kan få. Undersøkelsen tar omtrent 20 minutter og vi håper du kan svare snarest.

Barn og unges oppvekst er et felt som må løftes, både med tanke på tjenesteutvikling og forskning. Med din gode hjelp kan vi få en god oversikt over feltet. Nettverk for barn og unges oppvekst vil bruke denne oversikten som utgangspunkt for å jobbe systematisk videre med utvikling av feltet.

Klikk her for å delta: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EJEZ4M35JN36

Med ønske om en god sommer,
Karoline Widding (sommerstipendiat, GAMUT/POLYFON), Maren Metell og Karin Mössler (veiledere, GAMUT/NORCE)

100% ledig stilling ved  PPS i Bergen

100% ledig stilling ved PPS i Bergen

Anniken Hauglie stanset sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd

Anniken Hauglie stanset sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd