Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Foredrag om musikkterapi i  Tverrfaglig forum – forum for kultur, vitenskap og livssyn

Foredrag om musikkterapi i Tverrfaglig forum – forum for kultur, vitenskap og livssyn

Karette Stensæth, professor i musikkterapi, Norges Musikkhøgskole, skal holde foredrag i Tverrfaglig forum – forum for kultur, vitenskap og livssyn tirsdag 5. november kl. 19-21 i det store auditoriet i Universitetsbiblioteket (Georg Sverderups hus), Blindern.

Karette Stensæth: Musikk og menneske   – kva slags samanhengar er det mellom desse  to? 
Platon sa: «Musikk gir universet sjel, den gir sinnet vinger, fantasien flukt, alvoret sjarm, den gir munterhet og liv til alt.» Kva slags plass har musikk i våre liv i dag? Er musikk kun sentralt når vi vil nyte og forsterke det skjønne ved livet? Eller kan musikk også trøste og hjelpe oss til å gje livet ny retning, når det trengs?  Karette Stensæth er professor i musikkterapi og leder for Senter for forsking i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole. Hennes forskingsinteresser omfattar tema som improvisasjon, estetikk, leik, teknologi og filosofi. Ho har meir enn  20 års erfaring som musikkterapeut med barn og unge med ulike livsføresetnadar.  I foredraget vil ho reflektere over forhold mellom musikk og menneske og dra vekslar på sine erfaringar som både praktikar, undervisar og forskar.   

Foredragene finner sted:
Kl. 19.00-21.00 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) i aud. 1, Universitetet i Oslo,
Moltke Moes vei 39, Blindern.

Åpent for alle – gratis adgang

Høring om opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Høring om opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Til musikkterapeuter som jobber innenfor eldrehelsefeltet

Til musikkterapeuter som jobber innenfor eldrehelsefeltet