Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Debattinnlegg om musikkterapi på forskning.no

Debattinnlegg om musikkterapi på forskning.no

"Når musikkterapi fremstilles som noe man «ikke trenger spesialutdanning» for å utføre, er det tryggheten til brukerne som settes på spill," skriver musikkterapeutene Kristi Stedje, Runa Bosnes Engen og Jelena Golubovic i et debattinnlegg på forskning.no.

De rydder opp i noen av uklarhetene som hersker både i media, praksisfeltet og fagmiljøene om hva som er musikkterapi. Blant annet viser de til hvordan en masterutdanning i musikkterapi kvalifiserer til profesjonsutøvelse som ivaretar etiske forhold og høy kvalitet ved helsefremmende bruk av musikk. 

De konkluderer med at musikkterapi og annen bruk av musikk i eldre- og demensomsorg med fordel kan sameksistere, og dra positive veksler på hverandre.

Les hele innlegget her:

Du trenger utdanning for å drive med musikkterapi

 

 

(Illustrasjonsfoto: Edward Eikrem Jensen)

To nye doktorgrader i musikkterapi

To nye doktorgrader i musikkterapi

Fagfelt i framgang!

Fagfelt i framgang!