Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi gjennom livet: frå forebygging til recovery

Musikkterapi gjennom livet: frå forebygging til recovery

 Musikkterapi gjennom livet: fra forebygging til recovery

Tirsdag 21. november 2017 i Auditoriet Egget i Studentsenteret i Bergen.

Konferansen fokuserer på relasjon, medvirkning, samvalg og brukerstyring, og består av to deler.

Første del blir plenumsforedrag knytta til konferansetemaet:

  • Dag Øystein Nordanger: Musikkterapi; meningsfullt i lys av nyere traumeforståelse?
  • Lars Lien: «Recovery – keiserens nye klær?».
  • Jan Olav Johannessen: «Fra Nasjonal retningslinje til Nasjonalt Pakkeforløp for psykose. Musikk i ørene?»
  • Hanne Mette Ridder: «Kompetanseoverføring via musikkterapi for å fremme personsentrert omsorg»
  • Anne Blindheim: «Å gjøre seg frisk – et brukerperspektiv på Recovery»

For nærmere presentasjon av foredragsholderne, se nedenfor.

Andre del av konferansen vil bestå av parallellsesjoner ut fra innsendte bidrag. Parallellsesjonene vil organiseres etter fagfelt, for eksempel: 1) barn og unges oppvekst 2) psykisk helse voksne 3) rusomsorg 4) eldrehelse, og 5) palliativ omsorg.

Vi inviterer dere til å sende inn forslag til bidrag til konferansens parallellsesjoner. Har du et forskingsprosjekt eller interessante praksiserfaringer å dele i et foredrag/paper? Har du forslag til musikkinnslag, en utstilling, en workshop eller en rundebordsdiskusjon? Om du er bruker eller forsker, musikkterapeut, sykepleier, psykolog, lege eller student… om du jobber med barn, ungdom, voksne eller eldre… vi ønsker et mangfold av bidrag!

Forslag til bidrag (abstracts) må sendes innen 1. september 2017 til liv.qvale@uib.no

Musikken har gitt oss selvtillit

Musikken har gitt oss selvtillit

Musikkterapiens første gullalder er snart over. Heldigvis.

Musikkterapiens første gullalder er snart over. Heldigvis.