Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Fulltegnet Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet

Fulltegnet Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet

- Musikken løfter folk, sa ordfører i Oslo, Marianne Borgen. Hun og helsebyråd Inga Marte Thorkildsen viste begge stort engasjement for implementering av musikkterapi på Toppmøtet om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet.

På et fulltegnet møte med 100 deltakere, ble musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet belyst og diskutert fra flere innfallsvinkler. Deltakerne på møtet fikk presentert erfaringer fra både etablerte og nystartede tilbud, i tillegg til forskning og brukererfaringer.

Arrangører var Norsk forening for musikkterapi, Senter for forskning i musikk og helse, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rusfeltet.

Musikkterapi og ASD - en kommentar til TIME-A resultatene

Musikkterapi og ASD - en kommentar til TIME-A resultatene

Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse-og rusfeltet

Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse-og rusfeltet