Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

– Vi må utdanne dobbelt så mange musikkterapeuter

– Vi må utdanne dobbelt så mange musikkterapeuter

Etter at Helsedirektoratet i 2013 tok inn musikkterapi i sine retningslinjer for behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, har etterspørselen etter musikkterapeuter økt. I Bergen har anbefalinga fra direktoratet fått helt konkrete konsekvenser, i form av flere stillinger for yrkesgruppa. Haukeland universitetssjukehus er en av institusjonene som har ansatt flere musikkterapeuter.

Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse-og rusfeltet

Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse-og rusfeltet

Kronikk: Lik, men unik.

Kronikk: Lik, men unik.