Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Kunst og kreativitet i barnevernfeltet – hva og hvorfor?

Tidsskriftet Norges Barnevern: Invitasjon til å bidra i temanummer

Kunst og kreativitet kan gi viktige bidrag til å forstå og utvikle barnevernfeltet både i praktisk arbeid, i undervisning og i forskning. Musikkterapi, aktivitetsfag samt kreative og inndragende forskningsmetoder er noen eksempel på slike bidrag. 

Vi ønsker å samle tekster som kan bidra til å beskrive og utforske dette temaet. Målet er å lage et temanummer der tekster hver for seg og sammen kan vise hvordan kunst og kreativitet kan bidra til praksis og kunnskapsutvikling i barnevernfeltet. 

Vi ber interesserte forfattere sende sitt abstract på maks 400 ord innen 1.november 2017

til redaktør Reidun Follesø på epost reidun.folleso@nord.no

Tidsskrift for Barnevern er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 som tar imot både vitenskapelige artikler og fagartikler. Det må fremgå tydelig av abstractet om bidraget tar sikte på å være en vitenskapelig (fagfellevurdert) tekst eller en fagartikkel. Se forfatterveiledning: https://www.idunn.no/file/ci/57865157/Forfatterveiledning_TNB_2016_APA_6th.pdf

Musikkterapiens første gullalder er snart over. Heldigvis.

Musikkterapiens første gullalder er snart over. Heldigvis.

Flora kommune søker Musikkterapeut i 50% stillling