Velkommen til Norsk Forening for Musikkterapi sin plattform for digitale publikasjoner.

Vår første publikasjon omhandler fagpolitiske og fagstrategiske tema og tar for seg vårt arbeid med sentrale spørsmål knyttet til vår profesjon, utviklingen av nye praksisfelt, status på det fagpolitiske arbeidet og tanker om aktuelle og fremtidige utfordringer.

Redaksjon: Viggo Krüger og Ingelill Eide (redaktør)

Andre bidragsytere:  Greta Aagre, Gisle Fuhr, Wegard Harsvik, Daniel Løset Kristiansen, Frode Aass Kristiansen, Tone Lindmo Leinebø, Hans Petter Solli, Karette Stensæth, Merete Lippert Tobiassen, Lars Tuastad, Christine Wilhelmsen

Oppsett: Kristian Ulyses Andaur