Back to All Events

Randi Rolvsjord : Kritisk forskning i musikkterapi: Marginale perspektiv i et marginalt fagfelt

Dr.  Randi Rolvsjord
Universitetet i Bergen


randi.rolvsjord@uib.no

Biografi
Randi Rolvsjord er førsteamanuensis I musikkterapi ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet I Bergen, og er tilknyttet GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning. Hun har en PhD om ressursorientert musikkterapi fra Aalborg Universitet. Rolvsjord sitt forskningsfelt er knyttet til musikkterapi i psykisk helse, ressursorientert musikkterapi og kritiske perspektiv.

Abstract
Kritisk forskning kan beskrives som forskningspraksiser som utfordrer dominerende ideologi og søker å fostre demokrati og likestilling. Kritisk forskning fokuserer i særlig grad på kjønn, sexualitet, rase og funksjonshemming og utfordrer diskriminering slik dette utrykkes gjennom tradisjonelle kjønnsrollemønstre, heteronormativitet, rasisme eller «ableism».  Denne presentasjonen gir en introduksjon til kritisk forskningspraksis, og utdyper metodologiske strategier med eksempel fra feministisk forskning.  Kritiske perspektiv involverer høy bevissthet om sosiopolitisk lokalisering og diskursiv politikk, og fostrer en samarbeidende forskningspraksis som fremhever ulike stemmer og som søker politisk endring. Med feministisk forskning i musikkterapi som eksempel vil verdien av kritisk forskning i musikkterapi diskuteres i lys av politiske kontekster som er relevant for musikkterapeutiske praksiser.  Musikkterapeutisk praksis og forskning utspilles i kontekst av forskningspolitikk, musikkpolitikk og helsepolitikk. Kjønnsubalansen i musikkkulturen og den neoliberalistiske fostringen av «ableism» vil i særlig grad bli utforsket som politiske tendenser som fordrer oppmerksomhet i musikkterapeutisk forskning.

Referanser
Baines, S., & Edwards, J. (2015). Considering the ways in which anti-oppressive practice principles can inform health research. The Arts in Psychotherapy, 42, 28-34.

Rolvsjord, R. & Hadley, S. (in press). Critical inquiries: Feminist perspectives and transformative research. In B. Wheeler (Ed.), Music therapy research (3rd. Edition). Gilsum NH: Barcelona Publishers.

Chair: Jørgen Aasen Berget  
Hvor: Trappesalen