Back to All Events

Karin Mössler; Wolfgang Schmid: "Relasjonen på tronen". Kvaliteter i relasjonen i autismebehandlingen

Dr.; Dr. Karin Mössler; Wolfgang Schmid
GAMUT, Uni Research Health; GAMUT, UiB


karin.moessler@uni.no

Biografi
Karin Mössler jobber som musikkterapeut på Bergen kulturskole og som senior forsker på GAMUT. Hun forsker på musikkterapeutiske prosesser og virkemidler innenfor psykisk helse.

Wolfgang Schmid er førsteamanuensis og studiekoordinator for musikkterapistudiet på UiB. Han jobber som musikkterapeut på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er interessert i hjemme-basert musikkterapi innenfor nevrologifeltet, palliativ behandling og musikkterapi med barn med autisme.

Abstract
Bakgrunn: Koordinasjon av sanseinntrykk, regulering av emosjoner og deling av oppmerksomheten er evner som hjelper mennesker med å relatere seg til hverandre. Barn med autisme kan vise utfordringer på alle disse områdene. Likevel skaper og signaliserer barnet relasjonelle evner gjennom kroppsspråk og emosjonelle uttrykk. Terapeuter kan effektivt påvirke barnets sosiale ferdigheter på et generalisert nivå ved å lage musikk som er kroppslig forankret og tilpasset barnets relasjonelle ressurser.

Metode: Et prediktorstudie som inkluder musikkterapitimer med 45 barn med autisme har blitt utført. Ved hjelp av AQR instrumentet har vi studert kvaliteter i relasjonen mellom barn og terapeut, og generelle interaksjonsferdigheter har blitt målt ved hjelp av ADOS og SRS spørreskjemaet. Kausale sammenhenger mellom den terapeutiske relasjonen og generaliserte utfallsmål har blitt undersøkt med en lineær mixed effekt modell.

Resultat: Vi vil presentere forskningsprosessen basert på praktiske eksempler og lovende resultater fra pilotstudien som kan gi et spennende diskusjonsgrunnlag om relasjonens betydning i autismebehandling.

Konklusjon: Ved å legge vekt på den kroppslige og følelsesmessige uttrykk som en relasjonell ressurs for barn med autisme står kanskje konklusjonene i motsetning til det atferdsbaserte paradigmet i autismebehandling. Resultatene vil kanskje utfordre kostnadsintensive treningskonsepter som behandling for barn med autisme.

Chair: Kjersti Johansson
Hvor: Auditoriet