Back to All Events

Solgunn E. Knardal: Jæger ror - og ror og ror.... Samarbeid mellom spesialisthelseteneste og kommunehelseteneste i utarbeiding av gode tiltak som tener eldre med psykiske vanskar

Musikkterapeut Solgunn E. Knardal
NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus


slgk@olaviken.no

Biografi
Musikkterapeut sidan 1998. har jobba i kulturskule, rehabiliteringsteam, fylkessenter for musikkterapi, på sjukeheim - og no på alderspsykiatrisk sjukehus. Jobbar mykje for yngre med demens og for eldre med psykiske vanskar.

Abstract
NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus tilstrebar eit nært samarbeid med kommunane for å skreddarsy best mogeleg tilbodet heimebuande eldre med psykiske vanskar og mild kognitiv svikt får etter utskriving. Gjennom POLYFON har vi eit tverrfagleg prosjekt for å jobbe meir inngåande med problemstillinga. Foredraget vil gje ei skildring av det musikkterapeutiske arbeidet i prosjektet, arbeidsprosessane og førebelse resultat.

Referanser
Knardal, SE & Hynninen M (in press): Musikkterapi i alderspsykiatrien:

utredning og behandling. I Ridder & Stige (red): Musikkterapi og eldrehelse. Oslo, Universitetsforlaget

Baker f, Grocke D & Pachana N (2012): Conncting through Music: A study of spusal caregiver - directed music intervention design to prolong fulfilling relationships in couples where one person has dementia. The Australian Journal of Music Therapy; 2012;23

Chair: Liste Lotte Ågedal
Hvor: Auditoriet