Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Wolfgang Schmid , keynote fredag 3. juni

Wolfgang Schmid , keynote fredag 3. juni

Et godt oppmøte av frokostmette musikkterapeuter fikk med seg dagens keynote om musikkterapi i nevrologisk rehabilitering. På imponerende god norsk ledet Wolfgang oss med opp i metateoretiske refleksjoner og ned igjen til jordnære og rørende praksiseksempler fra eget, klinisk arbeid.

Han viste blant annet til positive resultater omkring selvaksept og depresjon ved musikkterapi og improvisasjon. I tillegg til flotte grafer fikk vi også erfare videoklipp av levende mennesker og en sensitivt inntonenende terapeut. Disse levende samspillene understrekte tydelig Wolgangs poeng; musikkterapi i nevrologisk rehabilitering må ikke reduseres til bevegelse og fysiologiske egenskaper. Som musikkterapeuter har vi unike muligheter til å tilby meningsfulle relasjoner

Og som han selv oppsummerer: Det er alltid rom for improvisasjon. Og i improvisasjonen kan alt skje!

KEYNOTE LØRDAG: GRO TRONDALEN

KEYNOTE LØRDAG: GRO TRONDALEN

Boksalg, café og kveldens program

Boksalg, café og kveldens program