Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

KEYNOTE LØRDAG: GRO TRONDALEN

KEYNOTE LØRDAG: GRO TRONDALEN

Gro Trondalen er Professor ved Norges Musikkhøgskole og leder for Senter for Musikk og Helse. I sitt forskningsarbeid har hun i hovedsak fokusert på klinisk arbeid knyttet opp mot filosofiske og teoretiske perspektiver. Hun har særlig løftet frem det relasjonelle perspektivet i musikkterapi og har nylig publisert boken ”Relational Music Therapy”.

Gro skal i dag holde sin keynote: “Musikalsk intersubjektivitet som utviklingsmulighet”

Denne presentasjonen fokuserer på relasjonelle dimensjoner ved musikkterapi, med et særlig fokus på musikalsk intersubjektivitet. Et intersubjektivt perspektiv innebærer fokus på følelsesutvikling fra regulering/synkronisering til mentalisering. Gjennom mikroprosesser i musikalske her-og-nå møter, legger musikkterapi til rette for endring og utvikling i menneskers liv. En relasjonell musikkterapi hører teoretisk hjemme i den relasjonelle vending; fra en monadisk til en dialogisk modell for utvikling, og har sitt vitenskapelige fotfeste i en fortolkende fenomenologi. Presentasjonen gir eksempler fra ekspressiv og reseptiv musikkterapi.

 

Wolfgang Schmid , keynote fredag 3. juni

Wolfgang Schmid , keynote fredag 3. juni