Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

På musikalsk avvenning

På musikalsk avvenning

Musikkterapi1.jpg

Siden 2009 har musikkterapeuter deltatt i behandling av perosner med avhengighet til rusmidler. Nå har Helsedirektoratet gitt anbefaling om musikkterapi i sine retningslinjer for rusbehandling. På Tyrili kampen i Oslo har NMH tatt en prat med to musikkterapeuter og en pasient. Temaet i samtalen er bruk av musikk for å øve på følelser som gjerne fører til rus. Musikkterapi setter i gang bevegelse, og gir nye handlemuligheter.

Boksalg, café og kveldens program

Boksalg, café og kveldens program

Sosialt program!

Sosialt program!