Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Saker til MFO sitt landsmøte

Invitation til deltagelse i internationalt survey om Music Imagery, Guided Imagery and Music, Bonny GIM

Invitation til deltagelse i internationalt survey om Music Imagery, Guided Imagery and Music, Bonny GIM

Musikkterapi og autisme – forsking og praksis i rørsla

Musikkterapi og autisme – forsking og praksis i rørsla