Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Doktor musikk

Doktor musikk

Bilde: Faksimile fra fontene.no

Hans Petter Solli (44) husker dagen for 16 år siden da han kom med bongotrommer og gitar til skjermet psykiatrisk avdeling på Vor Frue Hospital i Oslo. Han var utdannet musikkterapeut fra Musikkhøgskolen og hadde begynt i en 20 prosent prosjektstilling. Det var ingen stillinger for musikkterapeuter i psykisk helsevern i Oslo, og han var innstilt på å bevise behovet. Han lastet trommene ut av bilen, kom blid inn på avdelingen, til blikk og kommentarer. Hadde han virkelig tenkt å behandle alvorlig syke psykosepasienter med trommer? Sosionomer, vernepleiere og sykepleiere var skeptiske. Noen var engstelige for at pasienter kunne bli mer psykotiske av musikken. 

– Kanskje hadde de sett for seg at vi skulle lytte til panfløytemusikk, og jeg sa vel noe sånt som «ja, nå skal vi lage liv her». Jeg var trygg på min rolle og oppfattet motforestillingene som sunn skepsis til musikkterapi som ny behandlingsform, sier Solli.

Responsiveness in Music Therapy Improvisation: A Perspective Inspired by Mikhail Bakhtin

Responsiveness in Music Therapy Improvisation: A Perspective Inspired by Mikhail Bakhtin

NFMT arrangerer kurs med Daniel Thomas

NFMT arrangerer kurs med Daniel Thomas