Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

DRUMPOWER

DRUMPOWER

Informasjon om kurs i Sverige

DRUMPOWER - är ett program byggt på musikterapeutisk kunskap designat för att användas i skolor. Det syftar till att förebygga våld och främja socialt samspel. Utvärderingar har visat att programmet lett till förbättrat socialt samspel, ökad empati och minskat våld mellan elever.

Improvisation på trummor, vokala uttryckssätt, medvetenhet om ljud samt rollspel är några av de delar som ingår.

NU anordnar vi en kurs i Sverige för musikterapeuter och musiklärare som vill kunna använda Drumpower i sin verksamhet eller på sin skola! Ledare för kursen är Andreas Wölfl som också tagit fram programmet. Kursen hålls på engelska.

Kursen är om totalt fyra helger och kommer att hållas i Stockholm och Göteborg under fyra veckoslut under 2018, fredag kl.18 - söndag kl.14.00:

Kurshelg 1 (Göteborg): 23-25 mars
Kurshelg 2 (Göteborg): 13 -15 april
Kurshelg 3 Stockholm): 08 -10 juni
Kurshelg 4 (Stockholm): 21-23 september

Tillkommer också grupphandledning på praktik. Total kostnad för kursen ca 9 - 9 500kr (om vi får fondmedel kan kostnaden bli lägre).

Anmäl intresse genom att skicka ett mail med namn och kontaktuppgifter till:
info@samtalochsamspel.se

Än så länge är inte anmälan bindande!

 

 

Du som anmäler intresse kommer att få mer detaljerad och fortlöpande information.

 

 

Max 12 deltagare

Spiritualitet i musikkterapien

Spiritualitet i musikkterapien

KOMP

KOMP