Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Uttalelse fra NFMT vedrørende overgrep, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet

I den senere tid har det vært en del saker i media vedrørende overgrep, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. NFMT støtter engasjementet til personer som har fortalt om sine opplevelser rundt dette. Vi fordømmer i sterkeste grad enhver person som utfører enhver form for overgrep eller trakassering. Vi oppfordrer alle i våre miljøer, både innen utdanning, arbeidsliv og foreningsarbeid til å bidra med forebyggende tiltak som forhindrer seksuelle overgrep, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Viggo Krüger
Styreleder Norsk Forening For Musikkterapi

KOMP

KOMP

Call for Papers: Special Issues on Music Therapy in the area of Child Welfare

Call for Papers: Special Issues on Music Therapy in the area of Child Welfare