Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Gjentakelse i musikkterapi - disputas ved Norges musikkhøgskole 5. desember 2017

Gjentakelse i musikkterapi - disputas ved Norges musikkhøgskole 5. desember 2017

Musikkterapeut og ph.d.-stipendiat ved Norges musikkhøgskole Kjersti Johansson avslutter nå stipendiatprosjektet sitt med disputas, og vi har gleden av å invitere dere til denne.

Tid: tirsdag 5. desember 2017 kl. 12

Sted: Auditoriet ved Norges musikkhøgskole

 Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Avhandlingen

Tittelen på Johanssons avhandling er Gjentakelse i musikkterapi – en kvalitativ instrumentell multippel casestudie. Avhandlingen kan du lese i det åpne arkivet Brage, se  http://hdl.handle.net/11250/2465699

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av:

•    Førsteamanuensis Ulla Holck, Aalborg Universitet
•    Førsteamanuensis Wolfgang Schmid, Universitetet i Bergen
•    Førsteamanuensis Torill Vist, Universitetet i Stavanger

Prøveforelesning samme dag

Klokken 10.15 samme dag foreleser Kjersti Johansson over oppgitt emne, se eget arrangement.

Hva handler Kjersti Johanssons prosjekt om?

Johansson har studert fenomenet gjentakelse innenfor musikkterapi. Hun har forsøkt å finne svar på spørsmål som

  • Hvorfor gjentar vi?
  • Hva innebærer gjentakelse i musikkterapi?
  • Hvilke funksjoner kan gjentakelse ha i musikkterapi?

Johansson fant blant annet at gjentakelse skaper en ramme eller struktur, både på tvers av og innad i musikkterapisesjoner. Slike gjentakelser skaper tydelighet og forutsigbarhet, som i sin tur kan fremme forståelse, deltakelse, spontanitet og humor. Det kan skape kontinuitet og følelse av trygghet.

Hun løfter også fram to andre temaer, gjentakelse og forskjell og langsom musikkterapi. I «gjentakelse og forskjell» diskuterer Johansson hva som kjennetegner god og dårlig gjentakelse. Den dårlige gjentakelsen knyttes til reproduksjon, regelbundethet og likhet, mens den gode gjentakelsen inkluderer åpenhet, fleksibilitet og forskjell. God musikkterapeutisk gjentakelse er ikke kun en gjentakelse med en ytre forskjell, men en gjentakelse som bekrefter forskjell, og som gjør en forskjell.

I «langsom musikkterapi» fremheves hvordan gjentakelse kan påvirke vår opplevelse av tid – den forankrer oss i øyeblikket og utdyper dette ved å la oss dvele i det.

Du kan også lese mer om prosjektet i NMHs prosjektarkiv.

Om Kjersti Johansson

Kjersti Johansson er utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole. Hun har arbeidet som musikkterapeut innen det spesialpedagogiske feltet, med en særlig interesse for barn med multifunksjonshemming.

Call for Papers: Special Issues on Music Therapy in the area of Child Welfare

Call for Papers: Special Issues on Music Therapy in the area of Child Welfare

Musikkterapi og ASD - en kommentar til TIME-A resultatene

Musikkterapi og ASD - en kommentar til TIME-A resultatene