Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Det kuperte fagpolitiske terrenget

Det kuperte fagpolitiske terrenget

MFO sitt fagpolitiske utvalg jobber for å gjøre informasjonsgapet mellom musikkterapeutene og MFO mindre. Musikkterapeutspesifikke spørsmål knyttet til arbeidstid, stillingskoder, arbeidsoppgaver og arbeids- og lønnsbetingelser er noen av de spørsmålene utvalget tar opp.

Tekst: Gisle Fuhr og Christine Wilhelmsen

Som nyutdannede musikkterapeuter møter man en arbeidshverdag hvor mange (om ikke de fleste) er eneste musikkterapeut på arbeidsplassen, en del jobber musikkterapeutisk uten egentlig å ha en musikkterapeutstilling og mange er rett og slett nødt til å både skape og forme sin egen arbeidsplass. Mulighetene og utfordringene vi møter i vår hverdag er ofte forskjellig fra våre kollegaer. Det kan sies å være både stimulerende og utfordrende, kanskje først og fremst fordi man har en annen faglig bakgrunn og arbeidsmåte enn de andre yrkesgruppene. Derfor er det svært verdifullt at det finnes og stadig etableres nye nettverk der musikkterapeuter som jobber i lignende kontekster kan samles og utveksle metodikk og erfaringer.

Et annet element i arbeidshverdagen som ofte skiller oss fra kollegaene våre er at musikkterapeuten sine arbeidstider og betingelser kanskje er annerledes enn de andre yrkesgruppene på arbeidsplassen. Hvordan kan man gå frem som eneste musikkterapeut for å sikre at for eksempel lønnsbetingelser, stillingskoder og arbeidsoppgaver er korrekte? Som nyutdannede opplever vi at det fagpolitiske landskapet kan være uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i, både på individuelt plan og for yrkesgruppen generelt. Til nå har det krevd en del egeninnsats å sette seg inn i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) sin rolle og mulighetene de tilbyr. Vi ønsker at dette skal bli lettere tilgjengelig og mer oversiktlig for musikkterapeuter, slik at det blir en kortere avstand mellom fagforeningen og arbeidstaker. Du som medlem må ha tilstrekkelig informasjon om hva MFO kan gjøre for deg som arbeidstaker/student, i tillegg til at MFO må ha kunnskap om vår arbeidshverdag og yrkesgruppe, slik at de kan jobbe for å fremme våre interesser.

MFO sitt fagpolitiske utvalg jobber for å gjøre informasjonsgapet mellom musikkterapeutene og MFO mindre. Dette arbeidet har hittil blitt gjort av noen få ildsjeler, som fortjener en stor takk for arbeidet de har gjort. Fakkelen/stafettpinnen må likevel på et tidspunkt gis videre, hvilket er grunnen til at vi nå er i en opplæringsfase i det fagpolitiske utvalget for å kunne fortsette dette arbeidet i årene som kommer.

For å informere om arbeidet vi har tenkt å gjøre og få innspill fra musikkterapeuter utenfor arbeidsgruppen, inviterer vi til fagpolitisk roundtable fredag 3.juni på den norske konferansen i Musikkterapi. Håper vi ser deg der - vi trenger deg!

Om forfatterne:

Gisle Fuhr er 24 år og er fra Kristiansand. Han studerer musikkterapi på NMH og skriver for tiden masteroppgave om sin egenpraksis på sysselsettings- og integreringsprosjektet S.T.O.L.T.

Christine Wilhelmsen er 29 år og er fra Bergen. Hun studerte musikkterapi på Griegakademiet/UiB og var ferdig i 2012. Nå jobber hun som musikkterapeut i Aleris Ungplan & BOI, Region Oslo.

MFOs Fagpolitiske Utvalg for Musikkterapeuter - kort historisk oversikt:

MFOs Fagpolitiske Utvalg for musikkterapeuter (heretter FPU) ble opprettet høsten 2001 som en Arbeidsgruppe for musikkterapeuter. Representantene som startet dette arbeidet var musikkteraputene Rita Strand Frisk (leder av Arbeidsgruppen), Kerstin Dyblie Erdal og Eli Grasmo Larsen. Arbeidsgruppens representanter fra MFO har variert, men musikkterapeutene har bestått. Formålet var i første omgang å «skolere» MFO sine medarbeidere om musikkterapi, slik at de bedre kunne fremme musikkterapeutenes sak rundt forhandlingsbordet. Dette er forøvrig fremdeles ett av hovedfokusområdene til FPU.

Etter hvert tok de fatt på utformingen av Yrkesetiske Retningslinjer, og disse ble vedtatt MFOs forbundsstyre 16. april 2008. Formålet med retningslinjene var å jobbe for en formell autorisering av musikkterapeuter. Etter denne datoen startet denne prosessen - autorisasjonssøknaden ligger som mange vet fremdeles på «vent» i Helsedepartementet.

Parallelt med autorisasjonssøknaden ble det jobbet med en samarbeidsavtale mellom MFO og NFMT. Denne ble vedtatt i 2012 (revidert og signert på nytt i februar 2016), og var første steg mot det såkalte «Firepartssamarbeidet» (UiB, NMH, NFMT og MFO).

I 2014 kom endelig gjennombruddet vedrørende opprettelse av stillingskode for musikkterapeuter som er ansatt i kommunen, først ut var Oslo kommune.

I desember 2014 ble «Firepartssamarbeidet» vedtatt. Arbeidsgruppen ble da omdøpt til FPU og fungerer som ett av de fire instansene i samarbeidet.

Linker

Yrkesetiske retningslinjer:
http://www.musikerorg.no/text.cfm/0_731/mfos-yrkesetiske-retningslinjer-for-musikkterapeuter

Søknad om autorisasjon:
http://www.musikerorg.no/_upl/soknad_om_autorisasjon.pdf

Avtale mellom MFO og NFMT:
http://www.musikerorg.no/_upl/samarbeidsavtale_nfmt_og_mfo1.pdf

Stillingskode:
http://www.musikerorg.no/text.cfm/0_1753/seier-for-musikkterapeutene

http://www.musikerorg.no/text.cfm/0_1878/seier-ogsx-i-oslo-kommune-egen-stillingskode-for-musikkterapeuter

 

Kvar går vegen vidare for norsk musikkterapi?

Kvar går vegen vidare for norsk musikkterapi?