Back to All Events

Merete Holme: Musikkaktivitet som arena for nettverksarbeid i kommunalt psykisk helsearbeid

Mastergrad i musikkterapi Merete Holme
Oslo kommune


mereho74@fmail.com

Biografi
Eg er utdanna cand. mag fra Universitetet i Oslo med samfunnsfag, psykologi og musikk. Deretter tok eg videreutdanning i musikkterapi ved NMH. Mastergrad ved høgskulen i Sogn og fjordane, innen samfunnsmusikkterapi. Eg har jobba som miljøterapeut innan psykisk helsevern for ungdom 13-18 år fra 2002-2015. Nå jobber eg i Oslo kommune, bydel østensjø, som psykisk helsearbeider. Eg fylgjer opp barn og unge med psykiske vanskar, delvis med musikkterapi som metode.

Abstract
Denne presentasjonen omhandler praksis i kommunalt psykisk helseteneste. Dette arbeidet gjorde eg under videreutdanning i psykisk helsearbeid. I min praksisperiode fulgte eg opp brukarar av psykisk helsetenestei kommunen, som ynskja musikkterapi. Tenesten var opptatt av at psykisk helsehjelp skulle ha hovedfokus mot nettverksarbeid, tanken var å nytte ressursar, nettverk og tilbud rundt brukeren aktivt, slik at vi som psykisk helsteneste ikkje vart sitjande åleine med brukeren over alt for lang tid, i tradisjonelle støttesamtaler.  Eg skal legge fram dette arbeidet som eit eksempel på korleis musikkterapipraksis kan møte anna psykisk helsearbeid i kommunen. Stikkord som er sentrale for min teoretiske forståing er; nettverksarbeid, ressursorientert musikkterapi, deltaking, brukermedvirkning og samarbeid. Og mitt spørsmål under dette arbeidet var: korleis kan eg som musikkterapeut bidra til atmennesker som strever med psykiske vanskar, kan nytte seg av kulturtilbod som finnes i nærmiljøet. Og korleis kan dette arbeidet foregå innanfor den kommunale psykiske helsetenesten som allereie finnes.

Chair: Hans Petter Solli
Hvor: Trappesalen