Back to All Events

Anita Barsnes og Merethe W. Lindvall: Barns sosiale kompetanse

Musikkterapeut m master Anita Barsnes og Merethe W. Lindvall
Pedagogisk fagsenter


abarsnes@hotmail.com

Biografi
Begge har de siste årene jobbet som musikkterapeuter i Pedagogisk fagsenter i Bergen kommune. Her har vi vært del av spesialpedagogiske team. Målgruppen har vært barn i barnehage med ulike spesialpedagogiske utfordringer.

Abstract
Barnehagen som læringsarena legger stor vekt på å fremme sosiale ferdigheter. Dette legger grunnlag for blant annet språkutvikling og lekekompetanse. Barna vi møter gjennom fagsenteret trenger ofte tilrettelegging for å utvikle disse ferdighetene. I denne presentasjonen vil vi se på hvordan barns sosiale kompetanse viser seg på tvers av diagnoser og funksjonsnivå, og hvordan vi som musikkterapeuter kan fremme dette.

Vi tar utgangspunkt i en økologisk tilnærming og bruker eksempler og video fra praksis.

Chair: Anne Torø Eggen

Hvor: Trappesalen