Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

I transitt - mellom til og fra.  Om musikk og deltagelse i barnevern

I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern

Norges Musikkhøgskole, 7. september - 2016
Tekst: Ingelill Eide, Foto: Even Ruud

- Musikk er magisk, sa Trond Viggo Torgersen i sin prolog på lanseringen av  antologien I transitt – mellom til og fra. Han ønsker at alle barn skulle få muligheten til å oppleve følelsen av at musikken griper dem. 

Boka I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltakelse i barnevern er den niende antologien i Skriftserie fra Senter for Musikk og Helse og er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Musikkhøgskole, Aleris og Høgskolen i Oslo og Akershus. Redaktører er Karette Stenseth (NMH) Viggo Krüger (Aleris) og Svein Fuglestad (HiOA). Boka henvender seg til alle som kan være interessert i tematikken, men kanskje spesielt de som allerede jobber med barn og unge.

I sin innledende presentasjon av antologien trakk redaktør Karette Stensæth fram at Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) tenker på idealisme og innovasjon i valg av tema for sine antologier i Tidsskriftserien til NMH. Med denne niende antologien søker CREMAH å bygge ny kunnskap og øke kompetanse på et område og en populasjoner der innsats er påkrevd og oppmerksomhet er fortjent.

- Barn og barnevern nasjonalt og internasjonalt, er undervurdert som forskningsområde, sa Karette Stensæth og pekte på at barnevernet også selv sier at de har mer behov for positive og kreative tiltak basert på forskning og kunnskap – de trenger ikke mer på diagnostisering.

Antologien I transitt – mellom til og fra, møter så absolutt dette behovet. Deltakelse i og gjennom musikk presenteres som en positiv inngang til å jobbe med barn og unge i barnevernet, fra de aller minste barna til de nesten voksne ungdommene, gjennom tilnærminger og metoder som spenner fra nettverksarbeid til musikkteater. Tema som deltakelse, tillit og identitet trekkes fram og diskuteres.

Det var et tett og innholdsrikt program på lanseringen, der et stort flertall av artikkelforfatterne i boka presenterte sitt bidrag til antologien. Musikken stod, som seg hør og bør, også i fokus gjennom innslag både fra musikkterapistudenter, musikkterapeuter og deltakere i musikkterapi.

Stafetten

En relasjonell musikkterapi

En relasjonell musikkterapi