Musikernes fellesorganisasjons yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter  

Vedtatt av MFOs forbundsstyre 12.06.2017.